Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Mitä kuitit ovat?

Broker Site Manageria voidaan käyttää yrityksen kuluihin ja kulukorvauksiin liittyvien kuittien käsittelyyn. Työntekijä kirjaa kulusta kuitin Broker Site Manageriin. Taloushallinto tai vastuuhenkilö tarkistaa kirjauksen ja pyytää tarvittaessa täydentämään sitä.

Kuitin kustannus voidaan myös poimia tehtävän Muut kustannukset -tyyppisen toteutumarivin kustannukseksi.