Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Työkalun perustietojen muokkaaminen

Voit muokata työkalujen perustietoja, jos sinulla on käyttöoikeus työkalujen muokkaamiseen.

Työkalun perustietoja muokkaamalla voit esimerkiksi

 • poistaa työkalun käytöstä tai ottaa sen takaisin käyttöön

 • muuttaa työkalun resursointiasetuksia eli sitä, resursoidaanko työkalu automaattisesti samoihin tehtäviin kuin siihen yhdistetty käyttäjä

 • lisätä työkalulle kuvan.

Työkalun perustietoja muokataan seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Työkalut.

 2. Etsi työkalu ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

 4. Tee tarvittavat muutokset työkalun tietoihin. Alla on kuvattu työkalujen oletustiedot. Loput käytössä olevat tiedot riippuvat työkalun tyypistä ja yrityksesi asetuksista.

  • Työkalutyyppi Käytettävissä olevat työkalutyypit määritellään yrityksesi asetuksissa. Tyyppi vaikuttaa muun muassa siihen, mitä tietoja työkaluun voidaan tallentaa perustietojen lisäksi.

  • Koodi Työkalujen kooditus riippuu yrityksesi käytännöissä. Ajoneuvoissa koodina kannattaa käyttää rekisterinumeroa.

  • Nimi

  • Resursointi Määrittää, resursoidaanko työkalu automaattisesti tehtäviin, joihin sen käyttäjä resursoidaan. Työkalun käyttäjä määritellään työkalun sidonnaisuuksissa.

  • Projekti Työkalujen ylläpitoa varten kannattaa luoda oma aliprojektinsa ja valita se kunkin työkalun projektiksi. Projektin on oltava meneillään, jotta sen voi valita työkalun projektiksi.

  • Käytössä Määrittää, onko työkalu käytössä eli voiko sen resursoida tehtäviin.

  • Tulotili Valittavissa olevat tilit määritellään kirjanpitotilien hallinnassa.

  • Kulutili Valittavissa olevat tilit määritellään kirjanpitotilien hallinnassa. Työkalun kulutilejä käytetään työkalun toteutuneiden kustannusten dokumentoinnissa.

  • Huomiot

  • Kuva Voit lisätä työkalulle kuvan vetämällä sen omalta koneeltasi Kuva-kenttään.

 5. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.