Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Projektirakenteen luominen tarjouksesta automaattisesti

Voit luoda tarjouksen sisällöstä automaattisesti projektirakenteen eli aliprojektit tehtävineen ja tehtävien sisältöineen.

Edellytykset

Voit luoda projektirakenteen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Sinulla on käyttöoikeus tarjouksiin.

 • Sinulla on pääsy kyseiseen tarjoukseen.

 • Tarjouksen perustiedoissa on projekti. Projektirakenne muodostuu kyseiseen projektiin.

 • Tarjous soveltuu projektin pohjaksi, eli tarjouksen sisältö on ryhmitelty aliprojekteja ja tehtäviä vastaaviin positioihin. Jos tarjous ei sovellu sellaisenaan projektin pohjaksi, älä noudata tätä ohjetta vaan ohjetta Projektirakenteen luominen tarjouksesta itse.

Miten tarjouksen sisällöstä muodostuu projekti?

Ennen projektirakenteen luomista tarjoukseen merkitään, mitkä positiot ovat tehtäviä. Positioista muodostuu sitten aliprojekteja ja tehtäviä seuraavien sääntöjen mukaan:

 • Tehtäväksi merkityistä positioista muodostuu tehtäviä.

 • Tehtäväksi merkitsemättömistä positioista, joissa on tehtäväksi merkittyjä alapositioita, muodostuu aliprojekteja. Aliprojektin koodi tulee position positionumerosta.

 • Jos tarjouksessa ei ole yhtään tehtäväksi merkittyä positiota, siitä muodostuu yksi tehtävä.

Alla oleva kuva havainnollistaa tehtäväksi merkittyjä (Kuvankaappaus Broker Site Managerista) ja merkitsemättömiä (Kuvankaappaus Broker Site Managerista) positioita sekä niistä muodostuvaa projektirakennetta.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Positioiden merkitseminen tehtäviksi

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Rakenne.

 4. Valitse positio napsauttamalla sitä.

 5. Avaa pikavalikko napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta ja napsauta sitten Aseta työsuoritteeksi

Projektin luominen

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa jompaakumpaa seuraavista:

  • Luo projektirakenne Nimikkeet viedään projektin tehtäviin sellaisinaan.

  • Luo projektirakenne, konvertoi sisältö Suositeltava vaihtoehto. Käytettävissä, jos yrityksesi ympäristöön on muodostettu konversiotietokanta. Muuntaa esimerkiksi TES-nimikkeet tai esimerkiksi kappaleissa ilmaistut työnimikkeet osaamispohjaiseksi tuntityöksi ja lisää niihin tarvittaessa esimerkiksi sosiaalikulut.

Katso myös