Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Projektirakenteen luominen tarjouksesta

Voit luoda tarjouksen sisällöstä automaattisesti projektirakenteen eli aliprojektit tehtävineen ja tehtävien sisältöineen.

Edellytykset

Voit luoda projektirakenteen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Miten tarjouksen sisällöstä muodostuu projekti?

Ennen projektirakenteen luomista tarjoukseen merkitään, mitkä positiot ovat tehtäviä. Positioista muodostuu sitten aliprojekteja ja tehtäviä seuraavien sääntöjen mukaan:

 • Tehtäväksi merkityistä positioista muodostuu tehtäviä.

 • Tehtäväksi merkitsemättömistä positioista, joissa on tehtäväksi merkittyjä alapositioita, muodostuu aliprojekteja. Aliprojektin koodi tulee position positionumerosta.

 • Jos tarjouksessa ei ole yhtään tehtäväksi merkittyä positiota, siitä muodostuu yksi tehtävä.

Alla oleva kuva havainnollistaa tehtäväksi merkittyjä (Kuvankaappaus Broker Site Managerista) ja merkitsemättömiä (Kuvankaappaus Broker Site Managerista) positioita sekä niistä muodostuvaa projektirakennetta.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Positioiden merkitseminen tehtäviksi

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Rakenne.

 4. Valitse positio napsauttamalla sitä.

 5. Avaa pikavalikko napsauttamalla hiiren oikeaa ja napsauta sitten jompaakumpaa seuraavista:

  • On BSM-tehtävä / Määrän verran tehtäviä Vaihtoehdon nimi riippuu yrityksesi asetuksista. Position määrä määrittelee, kuinka monta tehtävää siitä muodostuu. Jos position määrä on esimerkiksi 3, siitä muodostuu 3 tehtävää.

  • Yksi tehtävä Valittavissa vain, jos Mercuksen tekninen tuki on kytkenyt vaihtoehdon päälle yrityksesi asetuksissa. Positiosta muodostuu yksi tehtävä ja position sisällön määrä kerrotaan position määrällä. Jos position määrä on esimerkiksi 3, siitä muodostuu 1 tehtävä, jonka sisällöksi tulee kolminkertainen määrä position sisältöä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Projektin luominen

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Rakenne.

 4. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 5. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Luo projektirakenne.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Katso myös