Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Projektirakenteen luominen tarjouksesta automaattisesti

Voit luoda tarjouksen sisällöstä automaattisesti projektirakenteen eli projektin aliprojektit tehtävineen ja tehtävien sisältöineen.

Edellytykset

Voit luoda projektirakenteen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Sinulla on käyttöoikeus tarjouksiin.

 • Sinulla on pääsy kyseiseen tarjoukseen.

 • Tarjous soveltuu projektin pohjaksi, eli tarjouksen sisältö on ryhmitelty aliprojekteja ja tehtäviä vastaaviin positioihin. Jos tarjous ei sovellu sellaisenaan projektin pohjaksi, älä noudata tätä ohjetta vaan katso Projektirakenteen luominen tarjouksesta itse.

Miten tarjouksen sisällöstä muodostuu projekti?

Ennen projektirakenteen luomista tarjoukseen merkitään, mitkä positiot ovat tehtäviä. Positioista muodostuu sitten aliprojekteja ja tehtäviä seuraavien sääntöjen mukaan:

 • Tehtäväksi merkityistä positioista muodostuu tehtäviä.

 • Tehtäväksi merkitsemättömistä positioista, joissa on tehtäväksi merkittyjä alapositioita, muodostuu aliprojekteja. Aliprojektin koodi tulee position positionumerosta.

 • Jos tarjouksessa ei ole yhtään tehtäväksi merkittyä positiota, siitä muodostuu yksi tehtävä.

Alla oleva kuva havainnollistaa tehtäväksi merkittyjä (Kuvankaappaus Broker Site Managerista) ja merkitsemättömiä (Kuvankaappaus Broker Site Managerista) positioita.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Positioiden merkitseminen tehtäviksi

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Rakenne.

 4. Valitse positio napsauttamalla sitä.

 5. Avaa pikavalikko napsauttamalla hiiren oikeaa painiketta ja napsauta sitten Aseta työsuoritteeksi

Projektirakenteen luominen

Jos tarjouksen perustiedoissa on projekti

Jos tarjouksen perustiedoissa on projekti, projektirakenne muodostuu kyseiseen projektiin.

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa jompaakumpaa seuraavista:

  • Luo projektirakenne Nimikkeet viedään projektin tehtäviin sellaisinaan.

  • Luo projektirakenne, konvertoi sisältö Suositeltava vaihtoehto. Käytettävissä, jos yrityksesi ympäristöön on muodostettu konversiotietokanta. Muuntaa esimerkiksi TES-nimikkeet tai kappaleissa ilmaistut työnimikkeet osaamispohjaiseksi tuntityöksi ja lisää niihin tarvittaessa esimerkiksi sosiaalikulut.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Jos tarjouksen perustiedoissa ei ole projektia

Jos tarjouksen perustiedoissa ei ole projektia, tarjoukselle muodostuu projekti, jonka pääprojektiksi tulee tarjouksen asiakkaaseen yhdistetty pääprojekti. Jos asiakkaalta puuttuu pääprojekti, sekin muodostuu automaattisesti.

Tämä vaihtoehto on käytettävissä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Tarjouksen asiakas on yritys.

 • Tarjouksen asiakas on yhdistetty korkeintaan yhteen pääprojektiin.

Projektirakenne muodostetaan seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Luo projekti ja tehtävät.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Täytä projektin ensisijaiset perustiedot:

  • Koodi Oletuksena projektille muodostuu automaattisesti juoksevaan numerointiin perustuva koodi. Mercuksen tekninen tuki voi kytkeä koodien juoksevan numeroinnin päälle tai pois päältä.

  • Nimi Oletuksena tarjouksen nimi. Voit halutessasi muokata nimeä.

  • ProsessiProsessi, jota projekti noudattaa. Jos prosessilla on pakollisia parametreja, myös niille on syötettävä arvo.

  • Kuvaus

 6. Napsauta Lisää.

 7. Täytä projektin muut perustiedot. Alla on kuvattu oletuksena käytössä olevat perustiedot. Jos yrityksesi asetuksia on mukautettu, käytössä saattaa olla eri tietoja.

  • Koodi Oletuksena projektille muodostuu automaattisesti juoksevaan numerointiin perustuva koodi. Mercuksen tekninen tuki voi kytkeä koodien juoksevan numeroinnin päälle tai pois päältä.

  • Nimi

  • Tila Jokin seuraavista, ellei projektien tiloja ole mukautettu:

   • Odottaa Työt eivät ole alkaneet. Kun jokin projektin tai sen aliprojektien tehtävistä käynnistetään, Broker Site Manager vaihtaa projektin tilaksi Meneillään.

   • Meneillään Työt ovat käynnissä.

   • Keskeytetty Työt on keskeytetty lopullisesti. Kun projekti keskeytetään, Broker Site Manager keskeyttää automaattisesti kaikki projektin aliprojektit ja niiden tehtävät.

   • Valmis Työ on valmis. Kun siirrät projektin tilaan Valmis, sen aliprojektit siirtyvät automaattisesti samaan tilaan.

   • Arkistoitu Projekti on arkistoitu. Arkistoinnin jälkeenkin projekti näkyy Broker Site Managerissa.

   • Lopetettu Asiakas on lopettanut projektin. Kun projekti lopetetaan, Broker Site Manager keskeyttää automaattisesti kaikki projektin ja sen aliprojektien tehtävät.

   • Tilapäisesti jäissä Työt on keskeytetty väliaikaisesti. Kun jokin projektin tai sen aliprojektien tehtävistä käynnistetään, Broker Site Manager vaihtaa projektin tilaksi Meneillään.

   • Jatkuva Projektin työt ovat jatkuvasti käynnissä eikä niillä ole määräaikaa.

  • Aloitus Projektin aloituspäivä.

  • Lopetus Projektin lopetuspäivä.

  • Laskutus Määrittää, miten projektin julkiset tehtävät laskutetaan. Vaikuttaa siihen, mihin tilaan projektin julkiset tehtävät menevät dokumentoinnin hyväksymisen jälkeen. Näkyvyydeltään henkilökohtaiset tehtävät eivät ole laskutettavia vaan menevät dokumentoinnin hyväksymisen jälkeen tilaan Valmis - Ei laskutettava työ.

   Jos projektin oma laskutusasetus on määrittämättä, siihen sovelletaan ylemmän projektitason laskutusasetusta.

   Lue lisää ohjeesta Projektin laskutus.

  • ProsessiProsessi, jota projekti noudattaa.

  • Kuvaus

 8. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Materiaalien varaaminen varastosta

Jos muodostuvien tehtävien myyntiyksiköihin sisältyviä materiaalinimikkeitä on projektin varastossa vapaana, Broker Site Manager varaa ne tehtäviin automaattisesti.

Jos varastossa on vapaata nimikettä vähemmän kuin tehtävään tarvitaan, nimike näkyy tehtävän suunnitellussa sisällössä kahdesti: varastosta varattu osuus ja puuttuva osuus omilla riveillään. Puuttuvalle osuudelle voi muodostaa toimitustarpeet normaaliin tapaan.

Katso myös