Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Henkilön toteutumien tarkastelu

Henkilön sivun Ajankäyttö-osio näyttää yhteenvedon henkilön työtoteutumista ja niiden jakautumisesta erityyppisille tehtäville.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Omista ja alaistesi toteutumista voit avata myös tarkemman yhteenvedon. Alaisiin luetaan vetämiesi tiimien varsinaiset jäsenet sekä vetämiesi osastojen ja niiden alaosastojen jäsenet. Tarkempi yhteenveto avataan napsauttamalla Ajankäyttö-luettelon yläreunassa luettelopainiketta Luettelopainike. Tarkasta yhteenvedosta voit muun muassa porautua yksittäisten toteutumien tietoihin.