Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Mitä havainnot ovat?

Broker Site Manageria voidaan käyttää esimerkiksi työturvallisuus- ja laatuhavaintojen kirjaamiseen. Havaintojen luominen edellyttää, että yrityksesi ympäristöön on luotu havaintotyypit, jotka ohjaavat havaintojen luomista.

Havaintoja voidaan kirjata sekä tietokoneella että BSM Mobiilissa.

Kirjatulle havainnolle valikoituu automaattisesti tai valitaan vastuuhenkilö, joka ottaa havainnon käsittelyynsä ja luo esimerkiksi tarvittavat tehtävät ja projektit havainnon hoitamiseksi.