Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Myyntilaskutuksen edellytykset

Jotta Broker Site Managerista voidaan lähettää myyntilaskuja, seuraavien edellytysten on täytyttävä:

  • Oman yrityksen tietoihin on oltava kirjattu myyntilaskuissa näkyvä IBAN ja SWIFT. Mercuksen tekninen tuki voi lisätä tarvittavat kentät niitä varten.

  • Mercuksen teknisen tuen on lisättävä yrityksesi asetuksiin myyntilaskuissa käytettävät maksuehdot.

  • Jos halutaan käyttää sähköposti- tai verkkolaskutusta, Mercuksen teknisen tuen on kytkettävä se päälle. Lisätietoja laskutustavoista on ohjeessa Myyntilaskun lähettäminen.

  • Jos asiakasyritykselle halutaan lähettää myyntilaskuja sähköpostitse, laskutustapa on määriteltävä yrityksen perustiedoissa.

Käyttäjät, joilla on vähintään toinen seuraavista käyttöoikeuksista, voivat käsitellä myyntilaskuja:

  • Myyntilaskut Antaa täydet oikeudet myyntilaskujen käsittelyyn.

  • Myyntilaskujen reklamaatiot Antaa oikeudet vain myyntilaskujen tarkasteluun ja reklamaatioiden kirjaamiseen.