Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tarjouksen luominen

Voit luoda tarjouksia, jos sinulla on käyttöoikeus tarjousten lisäämiseen ja pääsy sen yrityksen, henkilön tai projektin tietoihin, jolle luot tarjouksen.

Tarjouksen luominen yritykselle, henkilölle tai projektille

Tarjous voidaan luoda

 • yritykselle, jolloin yrityksestä tulee tarjouksen asiakas

 • henkilölle, jolloin henkilöstä tulee tarjouksen yhteyshenkilö ja henkilön yrityksestä tarjouksen asiakas – jos henkilön tiedoista puuttuu yritys, henkilöstä itsestään tulee tarjouksen asiakas

 • projektille, jolloin projektista tulee tarjouksen projekti, projektin asiakkaasta tarjouksen asiakas ja projektin asiakkaan projektipäälliköstä tarjouksen yhteyshenkilö.

Tarjous luodaan seuraavasti:

 1. Etsi projekti, henkilö tai yritys, jolle haluat luoda tarjouksen, ja mene tämän sivulle.

 2. Napsauta sivun yläreunassa Luo tarjous Luo tarjous.

 3. Syötä tarjoukselle vähintään Nimi ja täytä muut tarvittavat perustiedot. Alla on kuvattu oletuksena käytössä olevat perustiedot. Jos yrityksesi asetuksia on mukautettu, käytössä saattaa olla eri tietoja.

  • Nimi Tarjoukset nimetään yleensä projektinsa mukaan, ja jos luot tarjouksen projektille, nimi täytetään automaattisesti projektin tiedoista.

  • Ryhmä Ryhmä, johon tarjous kuuluu. Valittavissa olevat ryhmät määritellään yrityksesi asetuksissa. .

  • Asiakas Asiakas täydentyy tarjouksen tietoihin automaattisesti luomispaikan perusteella.

  • Projekti Projekti valitaan automaattisesti, jos luot tarjouksen projektin sivulta.

  • Tila Käytettävissä olevat tilat riippuvat yrityksesi asetuksista. Asetuksissa määritellään myös, voiko tarjoukselle valita tilan jo luomisvaiheessa ja mitkä tilat voivat seurata toisiaan. Asetuksia voi muokata Mercuksen tekninen tuki. Katso Tarjouksen tilat ja tilan vaihtaminen.

  • Laskija Henkilö, joka laskee tarjouksen. Laskija on valittava viimeistään ennen laskennan aloittamista.

  • Luottamustaso Määrittää, kenellä on pääsy tarjoukseen. Jokin seuraavista:

   • Julkinen Tarjoukseen on pääsy kenellä tahansa, jolla on tunnukset Broker Site Manageriin. Jos yrityksesi ympäristöön on annettu tunnuksia yrityksen ulkopuolisille käyttäjille, luottamustasoksi kannattaa valita jokin muu kuin julkinen.

   • Henkilöluottamuksellinen Valituilla henkilöillä on pääsy tarjoukseen.

   • Yritysluottamuksellinen Valitun yrityksen henkilöillä on pääsy tarjoukseen.

   • Tiimiluottamuksellinen Valitun tiimin varsinaisilla jäsenillä ja vetäjillä on pääsy tarjoukseen.

   • Osastoluottamuksellinen Valitun osaston sekä ylempien osastojen henkilöillä on pääsy tarjoukseen.

   Oletuksena pääsyn tarjoukseen saat sinä itse, oma yrityksesi, osastosi tai tiimisi, valitsemastasi luottamustasosta riippuen. Voit muokata pääsyä tarjouksen tiedot tallennettuasi.

  • Voimassa Aika, johon saakka tarjous on voimassa.

  • Rahallinen arvo Voit antaa tarjoukselle luomisvaiheessa rahallisen arvon, josta tulee tarjouksen bruttohinta. Kun tarjousta aletaan laskea, syöttämäsi bruttohinta korvautuu laskennasta tulevalla bruttohinnalla. Rahallinen arvo näkyy myös tarjouksen projektin tiedoissa.

  • Lisätietoja

  • Osasto Osasto, jonka alaisuuteen tarjous ja sen kohteena oleva projekti kuuluvat.

 4. Kun olet täyttänyt tiedot, napsauta sivun alareunassa Lisää.

Tarjouksen luominen automaattisesti projektin rahallisesta arvosta

Kun lisäät aliprojektille rahallisen arvon, Broker Site Manager luo aliprojektille automaattisesti tarjouksen, jonka tila on Potentiaalilaskenta ja jonka bruttohinta on syöttämäsi rahallinen arvo.

 1. Napsauta päävalikossa Projektit.

 2. Etsi aliprojekti, johon tarjous liittyy, ja mene aliprojektin sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

 4. Kirjoita tarjouksen arvo Rahallinen arvo ‑kenttään.

 5. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

  Tarjous ilmestyy projektin Laskelmat-luetteloon. Voit siirtyä tarjouksen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle ja tarvittaessa täydentää tarjouksen tiedot.

Katso myös