Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tarjouksen luominen

Voit luoda tarjouksia, jos sinulla on käyttöoikeus tarjousten lisäämiseen ja pääsy sen yrityksen, henkilön tai projektin tietoihin, jolle luot tarjouksen.

Tarjouksen luominen yritykselle, henkilölle tai projektille

Tarjous voidaan luoda

 • yritykselle, jolloin yrityksestä tulee tarjouksen asiakas

 • henkilölle, jolloin henkilöstä tulee tarjouksen yhteyshenkilö ja henkilön yrityksestä tarjouksen asiakas – jos henkilön tiedoista puuttuu yritys, henkilöstä itsestään tulee tarjouksen asiakas

 • projektille, jolloin projektista tulee tarjouksen projekti, projektin asiakkaasta tarjouksen asiakas ja projektin asiakkaan projektipäälliköstä tarjouksen yhteyshenkilö.

Tarjous luodaan seuraavasti:

 1. Etsi projekti, henkilö tai yritys, jolle haluat luoda tarjouksen, ja mene tämän sivulle.

 2. Napsauta sivun yläreunassa Luo tarjous Luo tarjous.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Syötä tarjoukselle vähintään Nimi ja täytä muut tarvittavat perustiedot. Alla on kuvattu oletuksena käytössä olevat perustiedot. Jos yrityksesi asetuksia on mukautettu, käytössä saattaa olla eri tietoja.

  • Nimi Tarjoukset nimetään yleensä projektinsa mukaan, ja jos luot tarjouksen projektille, nimi täytetään automaattisesti projektin tiedoista.

  • Asiakas Asiakas täydentyy tarjouksen tietoihin automaattisesti luomispaikan perusteella.

  • Luottamustaso Määrittää, kenellä on pääsy tarjoukseen. Jokin seuraavista:

   • Julkinen Tarjoukseen on pääsy kenellä tahansa, jolla on tunnukset Broker Site Manageriin. Jos yrityksesi ympäristöön on annettu tunnuksia yrityksen ulkopuolisille käyttäjille, luottamustasoksi kannattaa valita jokin muu kuin julkinen.

   • Henkilöluottamuksellinen Valituilla henkilöillä on pääsy tarjoukseen.

   • Yritysluottamuksellinen Valitun yrityksen henkilöillä on pääsy tarjoukseen.

   • Tiimiluottamuksellinen Valitun tiimin varsinaisilla jäsenillä ja vetäjillä on pääsy tarjoukseen.

   • Osastoluottamuksellinen Valitun osaston sekä ylempien osastojen henkilöillä on pääsy tarjoukseen.

   Oletuksena pääsyn tarjoukseen saat sinä itse, oma yrityksesi, osastosi tai tiimisi, valitsemastasi luottamustasosta riippuen. Voit muokata pääsyä tarjouksen tiedot tallennettuasi.

  • Lisätietoja

 4. Kun olet täyttänyt tiedot, napsauta sivun alareunassa Lisää.

Tarjouksen luominen automaattisesti projektin rahallisesta arvosta

Kun lisäät projektille rahallisen arvon, Broker Site Manager luo projektiin automaattisesti tarjouksen, jonka tila on Potentiaalilaskenta ja jonka bruttohinta on syöttämäsi rahallinen arvo.

 1. Napsauta päävalikossa Projektit.

 2. Etsi projekti, johon tarjous liittyy, ja mene projektin sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

 4. Kirjoita tarjouksen arvo Rahallinen arvo ‑kenttään.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

  Tarjous ilmestyy projektin Laskelmat-luetteloon. Voit siirtyä tarjouksen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle ja tarvittaessa täydentää tarjouksen tiedot.

Tarjouksen luominen automaattisesti myyntiprojektille

Kun luot yrityksen, henkilön tai kohteen sivulta projektin ja valitset projektia luodessasi prosessiksi myynnillisen prosessin eli Potentiaalin, projektiin muodostuu automaattisesti tarjous.

Tarjouksen luominen prosessin mallitarjouksesta

Malliprojektien avulla prosessia noudattaviin projekteihin voidaan muodostaa projektirakenne ja tarjoukset automaattisesti, valmista mallitarjousta käyttäen.

Lisätyötarjouksen luominen

Jos projektiin on tarpeen laskea lisätyötarjous, se voidaan luoda uuden aliprojektin kautta seuraavasti:

 1. Luo projektiin aliprojekti lisätyölle — helpoiten teet sen Gantt-kaaviossa.

 2. Luo lisätyön aliprojektiin tarjous – katso ylempää kohta Tarjouksen luominen yritykselle, henkilölle tai projektille.

 3. Valitse tarjoukselle laskija.

Tarjouksen luominen rinnakkaistarjouskantaan

Kun luot Broker Site Manageriin tarjouksen, se tallentuu tarjouskantaan. Varsinaisen tarjouskannan lisäksi Broker Site Managerissa on mahdollista käyttää erillisiä rinnakkaistarjouskantoja, joiden tarjoukset eivät vaikuta yrityksesi varsinaiseen dataan.

Rinnakkaistarjouskantoja voi käyttää esimerkiksi näihin tarkoituksiin:

 • harjoitukset ja testit: voit harjoitella tarjouslaskentaa ja kokeilla sen ominaisuuksia

 • mallitarjoukset: voit kopioida/monistaa mallitarjousten sisältöä varsinaisiin tarjouksiin

 • sopimusaineistot: voit tallentaa sopimusaineistojen pohjana käytettävä tarjoukset erilliseen tarjouskantaan.

Huomaa: Kaikki toiminnot — esimerkiksi tarjouksen tulostaminen — eivät ole käytettävissä rinnakkaistarjouskannan tarjouksissa.

Voit luoda tarjouksia rinnakkaistarjouskantoihin, joihin sinulla on pääsy.

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Napsauta sivun alareunassa olevassa luettelossa haluamaasi tarjouskantaa. Jos luettelo puuttuu, sinulla ei ole pääsyä yhteenkään rinnakkaistarjouskantaan.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Napsauta sivun alareunassa Uusi tarjous.

 4. Syötä tarjoukselle vähintään Nimi ja täytä muut tarvittavat perustiedot. Alla on kuvattu oletuksena käytössä olevat perustiedot. Jos yrityksesi asetuksia on mukautettu, käytössä saattaa olla eri tietoja.

  • Nimi Tarjoukset nimetään yleensä projektinsa mukaan, ja jos luot tarjouksen projektille, nimi täytetään automaattisesti projektin tiedoista.

  • Asiakas Asiakas täydentyy tarjouksen tietoihin automaattisesti luomispaikan perusteella.

  • Luottamustaso Määrittää, kenellä on pääsy tarjoukseen. Jokin seuraavista:

   • Julkinen Tarjoukseen on pääsy kenellä tahansa, jolla on tunnukset Broker Site Manageriin. Jos yrityksesi ympäristöön on annettu tunnuksia yrityksen ulkopuolisille käyttäjille, luottamustasoksi kannattaa valita jokin muu kuin julkinen.

   • Henkilöluottamuksellinen Valituilla henkilöillä on pääsy tarjoukseen.

   • Yritysluottamuksellinen Valitun yrityksen henkilöillä on pääsy tarjoukseen.

   • Tiimiluottamuksellinen Valitun tiimin varsinaisilla jäsenillä ja vetäjillä on pääsy tarjoukseen.

   • Osastoluottamuksellinen Valitun osaston sekä ylempien osastojen henkilöillä on pääsy tarjoukseen.

   Oletuksena pääsyn tarjoukseen saat sinä itse, oma yrityksesi, osastosi tai tiimisi, valitsemastasi luottamustasosta riippuen. Voit muokata pääsyä tarjouksen tiedot tallennettuasi.

  • Lisätietoja

 5. Kun olet täyttänyt tiedot, napsauta sivun alareunassa Lisää.

Katso myös