Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Huoltotoiminnan projektit

Huoltotoiminnan hallintaan käytetään yleensä kahden tason projekteja:

  • Asiakkaan kohteeseen tai vastaavaan liittyvä huoltoprojekti. Se luodaan tyypillisesti kohde-tyyppisen pääprojektin aliprojektiksi tai kohde-tyyppisen pääprojektin aliprojektin aliprojektiksi ja valitaan huollettavien kohteiden projektiksi.

  • Kokoava huoltoprojekti, joka kokoaa yhteen yrityksen kaikki huoltoprojektit tai esimerkiksi erikseen osastokohtaiset huoltoprojektit. Kokoavat huoltoprojektit toteutetaan sidonnaisuuksilla niin, että asiakkaan kohteisiin liittyvät projektit lisätään kokoavan projektin sidonnaisiksi projekteiksi.