Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Toimitustarpeiden vieminen ostotilaukseen

Kun toimitustarpeet viedään ostotilaukseen, Broker Site Manager luo tilattavista toimitustarpeista toimittaja- ja projektikohtaiset ostotilaukset. Jos siis tarkastelet usean projektin toimitustarpeita kerralla, jokaiselle projektille luodaan oma ostotilauksensa.

Ennen kuin viet toimitustarpeet ostotilaukseen:

  1. Ne on tarvittaessa muokattava halutunlaisiksi.

  2. Niille on valittava toimittaja.

  3. Jos yrityksesi asetuksissa on niin määritelty, ne on vahvistettava. Tilaukseen menevät tällöin vain vahvistetut toimitustarpeet.

Toimitustarpeet viedään tilaukseen seuraavasti:

  1. Avaa haluamasi toimitustarvelista.

  2. Jos haluat viedä tilaukseen vain osan näkyvillä olevista toimitustarpeista, voit suodattaa toimitustarpeita esimerkiksi toimittajan, projektin tai päivityspäivämäärän perusteella. Jos haluat suodattaa näkyville esimerkiksi vain toimitustarpeet, joita on muokattu tänään, kaksoisnapsauta Päivitetty-sarakkeessa tämän päivän päivämäärää.

  3. Luo näkyvillä oleville toimitustarpeille ostotilaukset napsauttamalla toimitustarvelistan alareunassa Vie tilaukselle.

    Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  4. Tarkasta yhteenveto luotavista tilauksista. Jos tiedot ovat oikein, napsauta Lisää.

Jos toimitustarpeen tilattavaa määrää on muokattu tarvittavaa määrää pienemmäksi, Broker Site Manager luo automaattisesti uuden toimitustarpeen jäljelle jääneelle määrälle sen jälkeen, kun tilaus on lähetetty.

Katso myös