Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Henkilön poissaolojen hallinta

Voit lisätä oman sivusi kautta itsellesi poissaoloja, jos sinulla on käyttöoikeus omiin poissaoloihin. Tiimin vetäjät voivat lisätä poissaoloja myös tiiminsä varsinaisille jäsenille. Poissaolot ovat vahvistamattomia, kunnes tiimin vetäjä muokkaa ne vahvistetuiksi.

Sekä vahvistamattomat että vahvistetut poissaolot näkyvät henkilön kalenterissa ja Gantt-kaavioissa varattuna aikana. Poissaolojen päälle voi kuitenkin aikatauluttaa tehtäviä.

Poissaolojen yksityiskohdat näkyvät vain henkilölle itselleen ja tämän varsinaisen tiimin vetäjälle.

Poissaolon lisääminen

Poissaolon lisääminen lomakkeella

Voit lisätä lomakkeella poissaoloja itsellesi ja vetämiesi tiimien varsinaisille jäsenille, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Sinulla on käyttöoikeus henkilöihin.

 • Henkilöllä, jolle poissaolo lisätään, on oletusosasto tai oletusyritys.

 • Henkilöllä, jolle poissaolo lisätään, on suoraan tai tiiminsä kautta palkkalajiryhmä.

 • Palkkalajiryhmään kuuluu poissaolojen palkkalajeja eli palkkalajeja, joille on valittu poissaolotyyppi.

Poissaolo lisätään seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Henkilöt.

 2. Etsi henkilö ja mene tämän sivulle napsauttamalla tämän rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  Vinkki: Jos olet lisäämässä poissaoloa itsellesi, voit mennä omalle sivullesi napsauttamalla profiilikuvaasi Broker Site Managerin ylätunnisteessa.

 3. Napsauta sivun alareunassa Poissaolot.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 4. Napsauta sivun alareunassa Lisää.

 5. Täytä poissaolon tiedot.

  • Poissaolon syy Sanallinen selostus poissaolon syystä.

  • Alku Poissaolon alkuaika.

  • Loppu Poissaolon loppuaika.

  • Poissaolotyyppi Valittavissa olevat poissaolotyypit määritellään yrityksesi asetuksissa.

  • Palkkalaji Valittavissa olevat palkkalajit määräytyvät valitun poissaolotyypin perusteella.

  • Tila Joko Vahvistamaton tai Vahvistettu. Tilaa voi muokata vain tiimin vetäjä.

   Jos poissaolo on luotu niin, että siitä on kirjautunut toteutuma henkilön oletusosastoon tai ‑yritykseen, toteutuma jakautuu poissaoloa vahvistettaessa korkeintaan päivän mittaisiin osiin. Toteutuman tai toteutumien tilaksi vaihtuu samalla Vahvistettu.

 6. Napsauta sivun alareunassa Lisää.

Jos sinulla on pääsy nimiketietokantaan, jonne poissaolon palkkalajia vastaava työnimike on tallennettu, poissaolosta kirjautuu automaattisesti toteutuma ensisijaisesti henkilön oletusosastoon tai oletusosaston puuttuessa oletusyritykseen. Toteutuma vahvistuu samalla, kun vastuuhenkilö vahvistaa poissaolon, tai poistuu, kun poissaolo poistetaan.

Poissaolon lisääminen Gantt-kaaviossa

Gantt-kaaviossa voit lisätä itsellesi ja vetämiesi tiimien varsinaisille jäsenille poissaoloja päivän tarkkuudella.

Voit lisätä poissaoloja Gantt-kaaviossa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Poissaolo lisätään seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Henkilöt.

 2. Etsi henkilö ja mene tämän sivulle napsauttamalla tämän rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  Vinkki: Jos olet lisäämässä poissaoloa itsellesi, voit mennä omalle sivullesi napsauttamalla profiilikuvaasi Broker Site Managerin ylätunnisteessa.

 3. Napsauta sivun alareunassa Poissaolot.

 4. Napsauta sivun alareunassa Gantt.

 5. Avautuva Gantt-kaavio näyttää henkilölle aikataulutetut poissaolot. Jos haluat lähentää, loitontaa tai siirtää kalenterin näkymää, tee jokin seuraavista:

  • Lähennä näkymää napsauttamalla harmaan yläosan alinta riviä.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  • Loitonna näkymää napsauttamalla harmaan yläosan ylintä riviä.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  • Siirry näkymässä oikealle tai vasemmalle vierittämällä tai napsauttamalla harmaan yläosan keskimmäisen rivin oikeaa tai vasenta reunaa.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  • Siirry näkymässä kuluvan päivän kohdalle napsauttamalla sivun alareunassa Tänään.

 6. Gantt-kaavion vasemmassa osassa näkyvät käytettävissä olevat poissaolotyypit ja poissaolopäivien määrät tyypeittäin. Lisää henkilölle poissaolo vetämällä haluamasi poissaolotyypin otsikko hänen rivilleen kaavion kalenteriosaan. Kun päästät poissaolosta irti, sen alkuaika kiinnittyy lähimpään vasemmalla olevan päivän alkuun.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 7. Jos haluat muuttaa poissaolon aikaa, tee jokin seuraavista:

  • Siirrä poissaoloa vetämällä.

  • Siirrä poissaolon alkuaikaa vetämällä janan vasemmasta reunasta.

  • Siirrä poissaolon loppuaikaa vetämällä janan oikeasta reunasta.

Poissaolon muokkaaminen

Voit muokata poissaoloa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Sinulla on käyttöoikeus henkilöihin.

 • Poissaolon henkilö olet sinä itse tai vetämäsi tiimin varsinainen jäsen.

 • Poissaolon tila on Vahvistamaton.

Poissaoloa muokataan seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Henkilöt.

 2. Etsi henkilö ja mene tämän sivulle napsauttamalla tämän rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  Vinkki: Jos olet muokkaamassa omaa poissaoloasi, voit mennä omalle sivullesi napsauttamalla profiilikuvaasi Broker Site Managerin ylätunnisteessa.

 3. Napsauta sivun alareunassa Poissaolot.

 4. Mene poissaolon tietoihin napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 5. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

 6. Tee tarvittavat muutokset. Voit muokata seuraavia tietoja:

  • Poissaolon syy Sanallinen selostus poissaolon syystä.

  • Alku Poissaolon alkuaika.

  • Loppu Poissaolon loppuaika.

  • Poissaolotyyppi Valittavissa olevat poissaolotyypit määritellään yrityksesi asetuksissa.

  • Palkkalaji Valittavissa olevat palkkalajit määräytyvät valitun poissaolotyypin perusteella.

  • Tila Joko Vahvistamaton tai Vahvistettu. Tilaa voi muokata vain tiimin vetäjä.

   Jos poissaolo on luotu niin, että siitä on kirjautunut toteutuma henkilön oletusosastoon tai ‑yritykseen, toteutuma jakautuu poissaoloa vahvistettaessa korkeintaan päivän mittaisiin osiin. Toteutuman tai toteutumien tilaksi vaihtuu samalla Vahvistettu.

 7. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Poissaolon poistaminen

Poissaolon poistaminen poissaolon tiedoista

Voit poistaa poissaolon, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Sinulla on käyttöoikeus henkilöihin.

 • Poissaolon henkilö olet sinä itse tai vetämäsi tiimin varsinainen jäsen.

 • Poissaolon tila on Vahvistamaton.

Poissaolo poistetaan seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Henkilöt.

 2. Etsi henkilö ja mene tämän sivulle napsauttamalla tämän rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  Vinkki: Jos olet poistamassa omaa poissaoloasi, voit mennä omalle sivullesi napsauttamalla profiilikuvaasi Broker Site Managerin ylätunnisteessa.

 3. Napsauta sivun alareunassa Poissaolot.

 4. Mene poissaolon tietoihin napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 5. Napsauta sivun alareunassa Poista.

 6. Vahvista poissaolon poisto napsauttamalla sivun alareunassa Poista.

Poissaolon poistaminen Gantt-kaaviossa

Voit poistaa poissaolon Gantt-kaaviossa, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Sinulla on käyttöoikeus henkilöihin.

 • Poissaolon henkilö olet sinä itse tai vetämäsi tiimin varsinainen jäsen.

Poissaolo poistetaan seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Henkilöt.

 2. Etsi henkilö ja mene tämän sivulle napsauttamalla tämän rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  Vinkki: Jos olet poistamassa omaa poissaoloasi, voit mennä omalle sivullesi napsauttamalla profiilikuvaasi Broker Site Managerin ylätunnisteessa.

 3. Napsauta sivun alareunassa Poissaolot.

 4. Napsauta sivun alareunassa Gantt.

 5. Napsauta poissaoloa hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten Poista.

Katso myös