Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Yrityksen lisääminen

Voit lisätä Broker Site Manageriin yrityksiä, jos sinulla on käyttöoikeus yrityksien lisäämiseen.

1. Tarkista, onko yritys jo Broker Site Managerissa

Jottei yrityksesi ympäristöön syntyisi kaksoiskappaleita, yrityksen lisääminen on syytä aloittaa tarkistamalla, ettei yritys ole jo Broker Site Managerissa.

 1. Napsauta päävalikossa Yritykset.

 2. Kirjoita osa yrityksen nimestä sivun oikeassa alareunassa olevaan hakukenttään ja paina sitten Enter.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

2. Lisää yritys

Kun olet varmistanut, ettei yritys ole jo Broker Site Managerissa, voit lisätä sen seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Yritykset.

 2. Napsauta sivun alareunassa Lisää.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Täytä yrityksen perustiedot, vähintään Nimi. Alla on kuvattu oletuksena käytössä olevat perustiedot. Jos yrityksesi asetuksia on mukautettu, käytössä saattaa olla eri tietoja.

  • Nimi

  • Tyyppi Yrityksen tyyppi suhteessa omaan yritykseen. Esimerkiksi Asiakas tai Tavarantoimittaja.

  • WWW-sivu

  • Vastuuhenkilö Oman yrityksen henkilö, joka vastaa yhteistyöstä yrityksen kanssa. Broker Site Manager voi lähettää vastuuhenkilölle automaattisia raportteja tehtävistä ja projekteista, joissa yritys on asiakkaana.

  • Osoitteen nimi Esimerkiksi Oy Asiakas Ab:n käyntiosoite tai Oy Asiakas Ab:n laskutusosoite. Osoitteet nimetään, koska ne tallennetaan lisättävästä yrityksestä itsenäisenä tietona. Tällöin samaa osoitetta voidaan käyttää esimerkiksi yritykseen kuuluvien henkilöiden tiedoissa.

  • Katuosoite

  • Kaupunki

  • Postinumero

  • Maa

  • Puhelin

  • Faksi

  • Käytössä oleva ERP Yrityksen käyttämä toiminnanohjausjärjestelmä.

  • Työjono-ohjaus Yrityksen käyttämä työjono-ohjausjärjestelmä.

  • Oletustili Yrityksen oletus- eli ensisijainen pankkitili. Valittavissa vain, jos yritykselle on lisätty pankkitilejä pankkitilien hallinnassa.

  • VAT-tunnus Arvonlisäverotunniste eli alv-numero. VAT-tunnuksen on oltava uniikki, eli kahdella yrityksellä ei voi olla samaa VAT-tunnusta.

  • ALV-Rek

  • ERP-koodi Yrityksen tunnus ulkopuolisessa toiminnanohjausjärjestelmässä. ERP-koodia tarvitaan, jos Broker Site Manager lähettää tietoja ulkopuoliseen toiminnanohjausjärjestelmään.

  • OVT-tunnus Yrityksen OVT-tunnus (organisaatioiden välinen tiedonsiirto). Suomalaisen yrityksen OVT-tunnus muodostuu Suomen verohallinnon tunnuksesta 0037, yrityksen Y-tunnuksesta ilman väliviivaa sekä vapaaehtoisesta ja vapaamuotoisesta 5-numeroisesta merkkijonosta, jolla voidaan merkitä organisaation alataso tai kustannuspaikka. Suomalainen OVT-tunnus on siis muotoa 003712345678 tai 00371234567800000.

  • Operaattorin nimi

  • Finvoice-yritystunnus Käytössä, jos yrityksesi ympäristössä käytetään sähköistä ostolaskujen välityskanavaa. Finvoice-yritystunnusta tarvitaan, jos välityskanavasta halutaan tuoda Broker Site Manageriin vain ne ostolaskut, joiden yritystunnus (Finvoice-yritystunnus tai OVT-tunnus) vastaa oman yrityksesi tai omien yrityksiesi yritystunnusta. Jos välityskanavasta tuodaan kaikki ostolaskut, Finvoice-yritystunnusta ei tarvitse määrittää. Finvoice-yritystunnus on yleensä sama kuin OVT-tunnus.

  • Laskutustapa Yrityksen laskutustapa eli tapa, jolla laskut lähetetään yritykselle. Valittavissa olevat laskutustavat ovat Tuloste, Sähköposti ja Verkkolasku. Jos laskutustapaa ei ole valittu, käytetään tulosteita. Huomaa, että sähköposti- ja verkkolaskujen lähettäminen edellyttää, että Mercuksen tekninen tuki on kytkenyt sähköposti- tai verkkolaskutuksen päälle. Lue lisää ohjeesta Myyntilaskun lähettäminen.

  • Muistio Muistioon voidaan kirjoittaa yritykseen liittyviä huomioita, esimerkiksi ohjeita siitä, miten yritystä laskutetaan.

 4. Napsauta sivun alareunassa Lisää.

Yrityksen lisäämisen jälkeen voit yhdistää siihen henkilöt, jotka työskentelevät yrityksen palveluksessa. Katso Yrityksen sidonnaisuudet.