Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Kohteen pääprojekti

Samaa kohdetta on usein tarkoituksenmukaista käsitellä Broker Site Managerissa sekä kohteena että kohde-tyyppisenä pääprojektina. Tällöin pääprojektille voidaan luoda siihen yhdistetty kohde tai kohde voidaan yhdistää olemassa olevaan pääprojektiin.

Kun kohde on yhdistetty pääprojektiin

 • Kohde ja sen osoite näkyvät pääprojektin sidonnaisuuksissa.

 • Kohteen perustiedot näkyvät pääprojektin sivulla.

 • Kohteen luottamustasoa sovelletaan pääprojektiin, ellei pääprojektilla ole omaa luottamustasoaan.

 • Kohteen omistajaa käytetään pääprojektin projektien asiakkaana, jos niihin ei ole yhdistetty muuta asiakasta.

Pääprojektin luominen kohteelle

Jos kohteella ei vielä ole pääprojektia, se muodostuu automaattisesti, kun luot kohteen sivulta projektin.

Kohteen luominen pääprojektille

Voit luoda pääprojektille kohteen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Pääprojektille luodaan kohde seuraavasti:

 1. Mene projektin sivulle.

 2. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 3. Napsauta Lisää kohde.

 4. Muokkaa tarvittaessa kohteen Nimeä, Koodia ja Kohdetyyppiä.

 5. Napsauta Lisää.

Kohde tulee näkyviin projektin sidonnaisuuksiin ja sen tiedot projektin perustietoihin. Jos haluat siirtyä kohteen sivulle, napsauta Sidonnaisuudet-luettelossa kohteen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

Voit yhdistää kohteen pääprojektiin, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Kohde yhdistetään olemassa olevaan pääprojektiin seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Projektit.

 2. Etsi pääprojekti ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta Sidonnaisuudet-luettelon alareunassa plusmerkkiä Plusmerkki.

 4. Kirjoita osa kohteen nimestä hakukenttään ja paina Enter.

 5. Valitse kohde hakutuloksista napsauttamalla sitä ja napsauta sitten Lisää.

Huomaa: Jos valitset kohteelle pääprojektin muokkaamalla kohteen perustietoja, kohteelle ja pääprojektille ei muodostu tässä ohjeessa kuvattua yhteyttä vaan pääprojektia käsitellään kohteen sijaintina.