Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tiimin poissaolojen hallinta

Tiimin vetäjä voi hallita tiiminsä jäsenten poissaoloja siihen erikoistuneessa Gantt-kaaviossa ja vahvistaa tiiminsä varsinaisten jäsenten poissaolot.

Poissaolojen Gantt-kaavion avaaminen

Vain tiimin vetäjä voi avata tiimin poissaolojen Gantt-kaavion.

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Tiimit-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Mene tiimin sivulle napsauttamalla tiimin rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 4. Napsauta sivun alareunassa Poissaolot.

Poissaolon lisääminen

Voit lisätä poissaolojen Gantt-kaaviossa tiimin jäsenille poissaoloja päivän tarkkuudella. Jos on kyse lyhyemmästä poissaolosta, lisää poissaolo henkilön tietojen kautta.

 1. Avaa tiimin poissaolojen Gantt-kaavio.

 2. Avautuva kaavio näyttää tiimin varsinaisten ja tilapäisten jäsenten poissaolot. Jos haluat lähentää, loitontaa tai siirtää kalenterin näkymää, tee jokin seuraavista:

  • Lähennä näkymää napsauttamalla harmaan yläosan alinta riviä.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  • Loitonna näkymää napsauttamalla harmaan yläosan ylintä riviä.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  • Siirry näkymässä oikealle tai vasemmalle vierittämällä tai napsauttamalla harmaan yläosan keskimmäisen rivin oikeaa tai vasenta reunaa.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  • Siirry näkymässä kuluvan päivän kohdalle napsauttamalla sivun alareunassa Tänään.

 3. Gantt-kaavion vasemmassa osassa näkyvät käytettävissä olevat poissaolotyypit ja poissaolopäivien määrät tyypeittäin. Lisää henkilölle poissaolo vetämällä haluamasi poissaolotyypin otsikko hänen rivilleen kaavion kalenteriosaan. Kun päästät poissaolosta irti, sen alkuaika kiinnittyy lähimpään vasemmalla olevan päivän alkuun.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 4. Jos haluat muuttaa poissaolon aikaa, tee jokin seuraavista:

  • Siirrä poissaoloa vetämällä.

  • Siirrä poissaolon alkuaikaa vetämällä janan vasemmasta reunasta.

  • Siirrä poissaolon loppuaikaa vetämällä janan oikeasta reunasta.

Poissaolon poistaminen

 1. Avaa tiimin poissaolojen Gantt-kaavio.

 2. Napsauta poissaoloa hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten Poista.

Poissaolon vahvistaminen

Tiimin vetäjä voi vahvistaa tiiminsä varsinaisten jäsenten poissaolot. Vahvistamattomat poissaolot näkyvät Broker Site Managerin etusivulla Poissaolot-luettelossa.

 1. Mene Broker Site Managerin etusivulle.

 2. Napsauta Poissaolot-luettelossa haluamasi poissaolon rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

 4. Napsauta Tila-luettelossa Vahvistettu.

 5. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Jos poissaolo on luotu niin, että siitä on kirjautunut toteutuma henkilön oletusosastoon tai ‑yritykseen, toteutuma jakautuu poissaoloa vahvistettaessa korkeintaan päivän mittaisiin osiin. Toteutuman tai toteutumien tilaksi vaihtuu samalla Vahvistettu.

Katso myös