Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tarjouksen loppusivu

Loppusivulla tarjoukseen syötetään sivukulut, eli kulut, jotka eivät tule tarjouksen nimikkeistä, ja hinnoitellaan tarjous. Sivukulut jyvittyvät tarjoukseen loppusivulla määriteltyjen sääntöjen mukaan. Loppusivulaskenta voidaan räätälöidä yrityksen oman laskentakäytännön mukaiseksi.

Huomaa: Tämä ohje olettaa, että yrityksesi käyttää selainpohjaista laskentaa eli laskee tarjoukset Broker Site Managerissa, ei Broker Estimatessa. Jos yrityksesi ei ole vielä siirtynyt selainpohjaiseen laskentaan, jotkut ohjeen yksityiskohdat eivät päde.

Edellytykset

Voit avata tarjouksen loppusivulaskelman, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Sinulla on käyttöoikeus tarjouksiin.

 • Sinulla on pääsy tarjoukseen.

 • Tarjouksen tietoihin on valittu loppusivu. Lue lisää alempaa.

Loppusivun valitseminen

Jos tarjous on luotu monistamalla tai mallitarjouksesta, sen tiedoissa saattaa olla jo loppusivu. Muussa tapauksessa loppusivu on valittava, ennen kuin loppusivulaskenta voidaan aloittaa.

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta Loppusivun vieressä Valitse loppusivu.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 4. Valitse loppusivu napsauttamalla sitä. Valittavissa olevat loppusivut ovat yrityskohtaisia.

 5. Napsauta Valitse.

 6. Napsauta Tallenna.

Loppusivulaskenta

Loppusivulaskenta tehdään seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Loppusivu. Jos painike puuttuu, tarkista että tarjouksen tietoihin on valittu loppusivu.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 4. Syötä tarvittavat arvot niille varattuihin soluihin ja siirry solusta toiseen nuolinäppäimillä, jotta arvot tallentuvat. Loppusivun yksityiskohdat riippuvat siitä, millainen loppusivu tarjoukseen on valittu.

 5. Tallenna arvot napsauttamalla loppusivuikkunan alareunassa OK. Arvot jyvittyvät tarjoukseen loppusivulla määriteltyjen sääntöjen mukaan.

Huomaa: Jos tarjous on jo myöhemmässä tilassa kuin Laskennassa, arvot tallentuvat loppusivulle mutteivät enää jyvity tarjoukseen.

Voit tulostaa tarjouksen loppusivun PDF-tiedostoon.

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Loppusivu.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 4. Napsauta avautuneen ikkunan vasemmassa alareunassa Tulosta.

 5. Avautuva ikkuna listaa loppusivun sivut. Oletuksena kaikki sivut on valittu tulostukseen. Jos haluat jättää jonkin sivun tulostamatta, tyhjennä sen valintaruutu napsauttamalla.

 6. Napsauta Tulosta.

 7. Loppusivutuloste avautuu PDF-tiedostoon, jonka voit tallentaa omalle koneellesi tai tulostaa paperille.