Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tehtävän perustietojen muokkaaminen

Tehtävän perustietoja, kuten nimeä ja kuvausta, muokataan seuraavasti:

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

 3. Tee tarvittavat muutokset. Alla on kuvattu tehtävän oletustiedot. Jos yrityksesi ympäristöä on mukautettu, käytössä saattaa olla eri tietoja.

  • TyyppiTyyppi on valittu jo ennen tehtävän luomisen aloittamista, mutta tarvittaessa sen voi vaihtaa tässä vaiheessa.

  • Alityyppi Käytettävissä olevat alityypit riippuvat yrityksesi asetuksista. Kaikilla tyypeillä ei välttämättä ole alityyppejä.

  • Näkyvyys Tehtävä voi olla julkinen tai henkilökohtainen. Julkiseksi määritelty tehtävä näkyy sisältöineen kaikille yrityksen käyttäjille. Henkilökohtainen tehtävä sisältöineen näkyy vain tehtävän vastuuhenkilölle ja tehtävän resursseille. Muille se näkyy kalenterissa ja Gantt-kaavioissa henkilön varattuna aikana. Henkilökohtainen tehtävä ei vaadi asiakasta eikä ole laskutettava.

  • Prioriteetti Kuvaa tehtävän kiireellisyyttä. Prioriteetti määrittää sen, minkä värisenä tehtävä näkyy kalenterissa ja listoissa. Prioriteettia voi myös käyttää tehtävälistojen lajitteluun ja suodattamiseen.

  • ID Tehtävän tunnus Broker Site Managerissa. ID muodostuu automaattisesti, eikä sitä voi muokata.

  • Asiakkaan tehtävätunnus Tehtävän tunnus asiakkaan järjestelmässä.

  • Tila Käsin luodun tehtävän tilaksi tulee automaattisesti Hyväksytty ja vastattu.

  • Asiakas Yritys, jolle tehtävä suoritetaan. Asiakas voi olla myös oma yritys. Joko asiakas tai henkilö on pakollinen.

  • Henkilö Asiakasyrityksen vastuuhenkilö eli asiakasyrityksessä työskentelevä henkilö, jolle tehtävästä lähetetään automaattisia raportteja. Joko henkilö tai asiakas on pakollinen.

  • Projekti Projekti, johon tehtävä kuuluu. Projekti on pakollinen viimeistään siinä vaiheessa, kun tehtävän dokumentointi hyväksytään.

  • Maksuerä Voit valita tehtävälle maksuerän, jos tehtävän projekti käyttää maksuerälaskutusta ja siinä on kesken olevia maksueriä.

  • Nimi Tehtävän nimi. Matkalla on nimen sijaan Reitti. Nimi on pakollinen, eikä nimetöntä tehtävää voi aloittaa.

  • Aikaikkunan alku Tehtävän aikaikkunan alkuaika. Aikaikkuna tarkoittaa aikaväliä, jolloin tehtävä tulee suorittaa. Lue lisää ohjeesta Tehtävän aikatauluttaminen.

  • Aikaikkunan loppu Tehtävän aikaikkunan loppuaika.

  • Aloitus Tehtävän suunniteltu aloitusaika. Lue lisää ohjeesta Tehtävän aikatauluttaminen.

  • Lopetus Tehtävän suunniteltu lopetusaika.

  • Henkilötarve Tehtävän suorittamiseen tarvittavien henkilöiden määrä. Jos tehtävällä on suunniteltua työsisältöä sekä aloitus ja lopetus, sen perustiedoissa näkyy myös laskennallinen henkilötarve. Jos tehtävällä on sekä käsin syötetty että laskennallinen henkilötarve, Broker Site Manager käyttää ensisijaisesti käsin syötettyä.

  • Vastuuhenkilö Henkilö, joka vastaa muun muassa tehtävän resursoinnista, aikatauluttamisesta, dokumentoinnista ja laskutusaineistosta. Vastuuhenkilö voi muokata kaikkia tehtävän tietoja ja poistaa tehtävän. Pakollinen tieto.

  • Osasto Oman yrityksen osasto, jolle tehtävä kuuluu.

  • Tilausnumero Sen työtilauksen numero, jonka seurauksena tehtävä on syntynyt. Tilausnumeroa ei käytetä, jos tehtävään ei liity työtilausta. Jos yrityksen ympäristö on integroitu tilausjärjestelmään, Broker Site Manager täyttää tilausnumeron automaattisesti.

  • Sopimus Sopimus, jota tehtävään sovelletaan. Oletuksena tehtävän projektiin yhdistetty sopimus. Sopimuksesta otetaan tehtävän myyntiyksiköt. Ilman sopimusta tehtävää ei voi laskuttaa.

  • Tehtäväkuvaus Kuvaus, jonka perusteella henkilöresurssit suorittavat tehtävän.

 4. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.