Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Mitä tehtävät ovat?

Tehtävät ovat Broker Site Managerissa hallittavia työsuoritteita, joiden avulla organisaatiot ohjaavat toimintaansa. Tehtävällä on aina asiakas, jolle tehtävää suoritetaan, projekti, johon tehtävä kuuluu sekä vastuuhenkilö, joka vastaa muun muassa tehtävän sisällön suunnittelemisesta, resursoimisesta ja aikatauluttamisesta.

Tehtäviä voi syntyä eri tavoin. Niitä voidaan