Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tietueiden löytäminen

Kun menet päävalikosta esimerkiksi tehtäviin, saat näkyvillesi listan tehtäviä. Useimmat päävalikosta avautuvat sivut toimivat samalla tavalla: ne listaavat tietueita eli esimerkiksi henkilöitä, tehtäviä tai yrityksiä. Yleensä listasta halutaan löytää jokin tietty tietue. Siihen on kaksi välinettä: hakeminen ja suodattaminen. Voit käyttää niitä joko yhdessä tai erikseen.

Hakeminen on usein helpoin tapa löytää yksittäinen tietue, jonka nimi tai nimen osa on tiedossa.

Huomaa, että haku kohdistuu tietueisiin, jotka on suodatettu näkyville. Jos suodattimia ei ole käytössä, haku kohdistuu kaikkiin tietuetyypin tietueisiin.

Tietueita haetaan seuraavasti:

 1. Mene päävalikosta sivulle, jolta haluat hakea tietueita. Jos haluat hakea esimerkiksi henkilöitä, napsauta päävalikossa Henkilöt.

 2. Kirjoita hakusana tai osa siitä sivun oikeassa alareunassa olevaan kenttään, ja paina sitten Enter.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Suodattaminen

Suodattaminen pikasuodattimilla

Pikasuodattimilla voit näyttää ja piilottaa tietueita niiden tietojen perusteella. Voit esimerkiksi näyttää vain tehtävät, joilla on tietty asiakas ja jotka on luotu tietyssä kuussa.

Jos käytät samoja suodatusehtoja toistuvasti, kannattaa harkita oman suodattimen lisäämistä.

Tietueita suodatetaan seuraavasti:

 1. Mene päävalikon kautta sivulle, jonka tietueita haluat tarkastella. Jos haluat tarkastella esimerkiksi henkilöitä, napsauta päävalikossa Henkilöt.

 2. Kaksoisnapsauta listassa solua, jonka arvon perusteella haluat tietueita suodattaa. Jos haluat esimerkiksi näyttää tietyn yrityksen henkilöt, kaksoisnapsauta listassa yrityksen nimeä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Suodatusehdot tulevat näkyviin sivun alareunaan. Voit muokata niitä seuraavasti:

  • Lisää suodatusehto tai muokkaa olemassa olevaa ehtoa kirjoittamalla uusi ehto haluamasi sarakkeen tekstikenttään ja painamalla Enter. Voit käyttää ehdoissa jokerimerkkinä tähteä (*). Se vastaa mitä tahansa merkkiä tai merkkejä.

  • Poista suodatusehto tyhjentämällä sen tekstikenttä ja painamalla Enter.

Esimerkkejä jokerimerkistä:

Ehto Osuma
me* Esimerkiksi Mercus ja mercus
*2017 Mikä tahansa päivä vuonna 2017
*1.2017 Mikä tahansa päivä tammikuussa 2017

Suodattaminen valmiilla ja omilla suodattimilla

Broker Site Managerissa on joukko valmiita suodattimia, joiden perusteella voit näyttää ja piilottaa tietueita. Voit esimerkiksi näyttää tehtävälistassa vain uudet tehtävät. Moniin listoihin voi lisäksi lisätä omia suodattimia.

Valmiita ja omia suodattimia käytetään sivun oikeassa alareunasta olevasta luettelosta seuraavasti:

 • Ota suodatin käyttöön napsauttamalla sitä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Poista suodatin ja pikasuodatukset käytöstä napsauttamalla Poista suodatukset.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Omien suodattimien lisääminen

Omiin suodattimiin voit tallentaa omia sääntöjä, joiden perusteella tietueita näytetään. Voit esimerkiksi luoda seuraavanlaisia suodattimia:

 • tehtäville suodattimen, joka näyttää kaikki vastuullasi olevat tehtävät, joiden dokumentointi on hyväksymättä

 • tarjouksille suodattimen, joka näyttää kaikki tarjoukset, joilla ei ole laskijaa.

Omat suodattimet ovat henkilökohtaisia eli ne tulevat vain omaan käyttöösi. Jos tarvitset suodatinta kaikkien käyttöön, ole yhteydessä Mercuksen tekniseen tukeen.

Seuraaville tietuetyypeille voi lisätä omia suodattimia:

 • kuitit
 • kohteet
 • ostotilaukset
 • projektit
 • sopimukset
 • tarjoukset
 • tehtävät
 • yritykset.

Suodatin lisätään seuraavasti:

 1. Mene päävalikosta sivulle, jonne haluat lisätä suodattimen. Jos haluat lisätä suodattimen esimerkiksi tehtäville, napsauta päävalikossa Tehtävät.

 2. Napsauta sivun oikeassa alareunassa olevassa luettelossa Omat suodattimet.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Napsauta sivun alareunassa Lisää.

 4. Kirjoita suodattimelle Nimi ja Kuvaus. Nimi näkyy suodatinluettelossa ja kuvaus suodattimen vihjetekstinä, jos teet suodattimesta aktiivisen suodattimen.

 5. Napsauta Tallenna.

 6. Lisää suodattimeen ehtoja seuraavasti:

  • Napsauta Ehdot-luettelossa plusmerkkiä Plusmerkki.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  • Valitse ilmestyneestä luettelosta tieto, johon ehto kohdistuu.

  • Valitse seuraavaksi ilmestyneestä luettelosta ehdon tyyppi.

  • Kirjoita seuraavaksi ilmestyneeseen kenttään tai valitse seuraavaksi ilmestyneestä luettelosta arvo johon, tietoa verrataan.

  • Tallenna ehto napsauttamalla sen rivillä plusmerkkiä Plusmerkki.

   Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 7. Jos haluat poistaa jo lisäämäsi ehdon, napsauta sen rivillä miinusmerkkiä Miinusmerkki.

Jos haluat tuoda suodattimen näkyviin Broker Site Managerin ylätunnisteeseen, voit seuraavaksi tehdä siitä aktiivisen suodattimen.

Aktiivisten suodattimien lisääminen ylätunnisteeseen

Aktiiviset suodattimet ovat omia suodattimia, joiden osumista näytetään yhteenveto Broker Site Managerin ylätunnisteessa.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Kullakin suodattimella on ylätunnisteessa oma symbolinsa, josta näkyy, kuinka monta osumaa suodattimella on. Jos suodattimella ei ole osumia, sitä ei näytetä. Napsauttamalla suodattimen symbolia saat näkyviin suodattimen ehtoja vastaavat tietueet.

Aktiivisia suodattimia käytetään yleensä listaamaan huomiota vaativia tietueita. Voit käyttää aktiivisia suodattimia näyttämään esimerkiksi

 • suorittamasi tehtävät, joita ei ole dokumentoitu

 • vastuullasi olevat tehtävät, joiden dokumentointi on hyväksymättä

 • tarjouspyynnöt, joiden laskentapäätöstä ei ole tehty.

Oma suodatin aktivoidaan seuraavasti:

 1. Mene päävalikosta sivulle, johon suodatin liittyy. Jos suodatin liittyy esimerkiksi tehtäviin, napsauta päävalikossa Tehtävät.

 2. Napsauta sivun oikeassa alareunassa olevassa luettelossa Omat suodattimet.

 3. Mene suodattimen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 4. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

 5. Napsauta Aktiivinen-luettelossa Kyllä.

 6. Napsauta symbolia, jonka haluat suodattimelle valita.

 7. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

Tietueen sivulle siirtyminen

Listasta siirrytään yksittäisen tietueen sivulle napsauttamalla tietueen rivin oikeassa reunassa olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista