Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tarjouksen perustietojen muokkaaminen

Voit muokata tarjouksen perustietoja, kuten nimeä, projektia ja hinnoittelutietoja, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Sinulla on käyttöoikeus tarjousten muokkaamiseen tai olet jokin seuraavista ja sinulla on käyttöoikeus tarjousten tarkasteluun:

  • tarjouksen laskija

  • tarjouksen laskijan varsinaisen tiimin vetäjä

  • tarjouksen projektin tai sitä ylemmän projektin projektipäällikkö

  • muun sellaisen projektin projektipäällikkö, johon tarjous on yhdistetty

  • kuka tahansa Broker Estimate ‑käyttäjä, jos tarjouksen tila on Tarjouspyyntö eikä sillä ole laskijaa.

 • Sinulla on pääsy tarjoukseen.

Tarjouksen perustietoja muokataan seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

 4. Tee tarvittavat muutokset. Alla on kuvattu tarjouksen oletustiedot. Jos yrityksesi ympäristöä on mukautettu, käytössä saattaa olla eri tietoja.

  • Nimi Tarjoukset nimetään yleensä projektinsa mukaan, ja jos luot tarjouksen projektille, nimi täytetään automaattisesti projektin tiedoista.

  • Asiakas Asiakas täydentyy tarjouksen tietoihin automaattisesti luomispaikan perusteella.

  • Henkilö Tarjouksen yhteyshenkilö asiakasyrityksessä. Jos luot tarjouksen projektille, johon on yhdistetty asiakasyrityksen projektipäällikkö, tästä tulee automaattisesti tarjouksen henkilö.

  • Projekti Projekti valitaan automaattisesti, jos luot tarjouksen projektin sivulta.

  • Tila Käytettävissä olevat tilat riippuvat yrityksesi asetuksista. Asetuksissa määritellään myös, voiko tarjoukselle valita tilan jo luomisvaiheessa ja mitkä tilat voivat seurata toisiaan. Asetuksia voi muokata Mercuksen tekninen tuki. Katso Tarjouksen tilat ja tilan vaihtaminen.

  • Laskija Henkilö, joka laskee tarjouksen. Laskija on valittava viimeistään ennen laskennan aloittamista.

  • Luottamustaso Määrittää, kenellä on pääsy tarjoukseen. Jokin seuraavista:

   • Julkinen Tarjoukseen on pääsy kenellä tahansa, jolla on tunnukset Broker Site Manageriin. Jos yrityksesi ympäristöön on annettu tunnuksia yrityksen ulkopuolisille käyttäjille, luottamustasoksi kannattaa valita jokin muu kuin julkinen.

   • Henkilöluottamuksellinen Valituilla henkilöillä on pääsy tarjoukseen.

   • Yritysluottamuksellinen Valitun yrityksen henkilöillä on pääsy tarjoukseen.

   • Tiimiluottamuksellinen Valitun tiimin varsinaisilla jäsenillä ja vetäjillä on pääsy tarjoukseen.

   • Osastoluottamuksellinen Valitun osaston sekä ylempien osastojen henkilöillä on pääsy tarjoukseen.

  • Lisätietoja

  • Myyntihinnan laskenta

   • Myyntihinta muodostuu laskennasta Tarjouksen riveille lasketaan automaattisesti myyntihinnat nimikerekisterin omakustannushinnoista ja tavoitekateprosenteista, eikä hinnastoilla ole vaikutusta.

   • Myyntihinta otetaan hinnastosta Kullekin tarjouksen riville otetaan automaattisesti myyntihinta ensisijaisesti hinnastosta tai nimike- tai tuoterekisteristä. Jos riviä ei ole hinnastossa tai sillä ei ole myyntihintaa rekisterissä, sen myyntihinta muodostuu laskennasta.

    Katso Hinnaston lisääminen tarjoukseen Broker Estimaten ohjeissa.

  • LoppusivuLoppusivulla tarjoukseen syötetään sivukulut eli kulut, jotka eivät tule tarjouksen nimikkeistä. Valittavissa olevat loppusivut ovat yrityskohtaisia.

  • Loppusivun yhteenveto tai Laskelma Jos tarjouksen loppusivulla on yhteenvedoksi valittu loppusivutaulu, voit tarkastella sen sisältöä. Muussa tapauksessa voit muokata kustannuslajikohtaisia hinnoittelutietoja tai tarjouksen kokonaisbruttohintaa.

   Voit palauttaa muokatun tiedon oletusarvoonsa tyhjentämällä sen.

 5. Napsauta sivun alareunassa Tallenna.

 6. Jos muokkasit tarjouksen luottamustasoa ja valitsit luottamustasoksi jonkin muun kuin julkisen, Broker Site Manager ohjaa sinut valitsemaan, keille tarjous näkyy. Valitse yksi tai useampi tietue eli henkilö, yritys, tiimi tai osasto, jolla on pääsy tarjoukseen seuraavasti:

  • Jos haluamasi tietue ei näy luettelossa, kirjoita osa sen nimestä hakukenttään ja paina Enter.

  • Valitse yksi tai useampi tietue napsauttamalla niitä.

  • Napsauta Lisää.

Katso myös