Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Myyntilaskun poistaminen

Myyntilaskun voi poistaa, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

  • Myyntilaskun tila on Laadinnassa.

  • Myyntilaskun tiedoissa ei ole Laskun numeroa tai myyntilasku on viimeisin myyntilasku. Viimeisin myyntilasku tarkoittaa myyntilaskua, jonka Laskun numero on suurin. Laskun numero tallentuu myyntilaskun tietoihin, kun myyntilasku lähetetään.

Myyntilasku poistetaan seuraavasti:

  1. Napsauta päävalikossa Myyntilaskut.

  2. Etsi myyntilasku ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  3. Napsauta sivun alareunassa Poista.

  4. Vahvista poisto napsauttamalla Poista.

Jos myyntilasku on luotu laskutusriveistä, Broker Site Manager palauttaa sen rivit laskutusriveiksi. Voit joko hylätä laskutusrivit eli palauttaa ne vastuuhenkilölle tai luoda niistä uuden myyntilaskun.

Katso myös