Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Varaston inventointi

Voit tehdä varastolle inventaarion, jos sinulla on käyttöoikeus varastoihin.

Varaston nimikkeiden määrät päivittyvät automaattisesti inventaarioon syöttämiesi määrien perusteella. Määrät päivittyvät FIFO-periaatetta (First in, First out) noudattaen:

 • Jos inventaariossa laskettu määrä on varastoon kirjattua määrää suurempi, puuttuva määrä lisätään viimeisimpänä vastaanotettuun ostotilaukseen.

 • Jos inventaariossa laskettu määrä on varastoon kirjattua määrää pienempi, liiallinen määrä poistetaan vanhimmasta ostotilauksen vastaanotosta, jossa on nimikkeitä vapaana.

Varaston inventaario tehdään seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Varastot.

 2. Etsi varasto ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Inventointi.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Näkymä listaa nimikkeet, joita varastoon on vastaanotettu. Jos nimikkeelle inventaariossa laskemasi määrä eroaa varastossa olevasta määrästä, syötä inventaariossa laskemasi määrä Inventoitu määrä -sarakkeeseen.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 6. Kun olet syöttänyt tarvittavat määrät, napsauta sivun alareunassa Vahvista.

 7. Vahvista inventointi napsauttamalla Vahvista. Vahvistaminen päivittää nimikkeiden määrät vastaamaan inventaarioon syöttämiäsi määriä.