Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Toimitustarpeen toimittajan valitseminen tai poistaminen

Avoimille toimitustarpeille valitaan toimittaja ennen kuin ne voidaan viedä ostotilaukseen. Voit myös vaihtaa avoimen toimitustarpeen toimittajan. Jos toimitustarve on jo vahvistettu ja vaihdat sen toimittajan, toimitustarve muuttuu vahvistamattomaksi.

Toimittajan valitseminen

 1. Avaa haluamasi toimitustarvelista.

 2. Napsauta toimitustarpeen rivillä Toimittaja-sarakkeessa olevaa nuolta Nuoli
alas.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Broker Site Manager näyttää nimikerekisteristä valittavissa olevat toimittajat sekä toimittajakohtaiset tiedot nimikkeestä. Valitse toimittaja napsauttamalla sitä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Toimittajan valitseminen nimikerekisterin ulkopuolelta

Toimitustarpeelle voidaan valita toimittaja myös nimikerekisteriin tallennettujen toimittajahintojen ulkopuolelta. Tämä on tarpeen esimerkiksi silloin, kun toimitustarve on muodostettu satunnaisnimikkeestä eli nimikkeestä, jota ei ole nimikerekisterissä.

 1. Avaa haluamasi toimitustarvelista.

 2. Napsauta toimitustarpeen rivillä Toimittaja-sarakkeessa olevaa nuolta Nuoli
alas.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Napsauta Lisää.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 4. Kirjoita vähintään kolme kirjainta toimittajan nimestä Toimittaja-kenttään ja valitse sitten ilmestyneestä listasta haluamasi toimittaja napsauttamalla sitä. Jos haluamasi toimittaja ei ole listassa, se on joko lisättävä Broker Site Manageriin tai, jos se on jo lisätty, sen perustiedoista on varmistettava, että yrityksen tyyppi on Tavarantoimittaja tai Yhteistyökumppani.

  Huomaa: Jos satunnaisnimikkeeseen, josta toimitustarve on muodostettu, on kirjattu toimittajatietoja, Broker Site Manager täyttää ne lomakkeeseen automaattisesti.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Täytä tarvittaessa muut toimittajakohtaiset tiedot. Ne on kuvattu alla.

  • Valmistaja Tilattavan nimikkeen valmistaja.

  • Toimittajan koodi Koodi, jota valittu toimittaja käyttää nimikkeestä ja jota käytetään ensisijaisesti ostotilauksessa. Jos toimittajan koodia ei ole, ostotilauksessa käytetään nimikkeen koodia.

  • Toimittajan yksikkö Yksikkö, jossa valittu toimittaja toimittaa nimikettä.

  • Toimituserä Toimittajan toimituserä. Oletuksena 1.

  • Toimituserän kust. Toimituserän kustannus eli yksikkökustannus toimittajan yksiköissä.

  • Muunnoskerroin Käyttöyksikön (eli yksikön) suhde toimittajan yksikköön eli kuinka monta käyttöyksikköä toimittajan yksikkö sisältää. Oletuksena 1.

 6. Napsauta Tallenna.

Nimikerekisterin ulkopuolelta valitun toimittajan muokkaaminen

 1. Avaa haluamasi toimitustarvelista.

 2. Napsauta toimitustarpeen rivillä Toimittaja-sarakkeessa olevaa nuolta Nuoli
alas.

 3. Napsauta toimittajan riviä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 4. Tee haluamasi muutokset. Kenttien merkitys on selitetty alla.

  • Toimittaja Voit vaihtaa toimittajan kirjoittamalla vähintään kolme kirjainta toimittajan nimestä Toimittaja-kenttään ja napsauttamalla sitten ilmestyneessä listassa haluamaasi toimittajaa. Jos haluamasi toimittaja ei ole listassa, se on joko lisättävä Broker Site Manageriin tai, jos se on jo lisätty, sen perustiedoista on varmistettava, että yrityksen tyyppi on Tavarantoimittaja tai Yhteistyökumppani.

  • Valmistaja Tilattavan nimikkeen valmistaja.

  • Toimittajan koodi Koodi, jota valittu toimittaja käyttää nimikkeestä ja jota käytetään ensisijaisesti ostotilauksessa. Jos toimittajan koodia ei ole, ostotilauksessa käytetään nimikkeen koodia.

  • Toimittajan yksikkö Yksikkö, jossa valittu toimittaja toimittaa nimikettä.

  • Toimituserä Toimittajan toimituserä. Oletuksena 1.

  • Toimituserän kust. Toimituserän kustannus eli yksikkökustannus toimittajan yksiköissä.

  • Muunnoskerroin Käyttöyksikön (eli yksikön) suhde toimittajan yksikköön eli kuinka monta käyttöyksikköä toimittajan yksikkö sisältää. Oletuksena 1.

 5. Napsauta Tallenna.

Toimittajien valitseminen toimittajasimuloinnissa

Toimittajasimuloinnissa voit tarvittaessa käsitellä usean tehtävän tai projektin toimitustarpeita kokonaisuutena ja valita niille edullisimmat toimittajat.

Huomaa: Satunnaisnimikkeet eivät ole mukana toimittajasimuloinnissa.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Toimittajasimulointi avataan seuraavasti:

 1. Avaa haluamasi toimitustarvelista.

 2. Suodata halutessasi näkyviin vain osa toimitustarvelistan toimitustarpeista. Vain suodatusehtoja vastaavat toimitustarpeet otetaan toimittajasimulointiin.

 3. Napsauta sivun alareunassa Simulointi.

Toimittajasimuloinnissa näkyvät kustakin toimitustarpeesta seuraavat tiedot:

 • Koodi Tarvittavan nimikkeen koodi.

 • Nimi Tarvittavan nimikkeen nimi.

 • Määrä Määrä, joka nimikettä tarvitaan, käyttöyksiköissä.

 • Yksikkö Nimikkeen käyttöyksikkö.

 • Valmistaja Tilattavan nimikkeen valmistaja.

 • pak Pakkauskoko eli käyttöyksiköiden määrä per toimittajan yksikkö.

 • Tilattava määrä Tilattava määrä toimittajan yksiköissä. Oletuksena pienin täysinä pakkauksina tilattava määrä, joka täyttää tarpeen. Jos tilattava määrä on pienempi kuin Määrä, jäljelle jääneelle määrälle muodostuu automaattisesti uusi toimitustarve sen jälkeen, kun tilaus on lähetetty.

 • M Tilattava määrä käyttöyksiköissä.

 • Kustannus (yht) Tilattavan määrän kustannus yhteensä.

 • Erotus Valitun toimittajahinnan ja edullisimman toimittajahinnan erotus.

 • A Näyttää, onko toimittajahinta valittu automaattisesti (A) vai käsin (tyhjä).

Toimittajasimulointi toimii seuraavasti:

 • Simuloinnissa on kokoomarivi kullekin nimikkeelle. Napsauttamalla rivin vasemmassa reunassa olevaa nuolta Nuoli oikealle saat näkyviin nimikkeen toimitustarpeet.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Osoittamalla kokoomarivillä nimikkeen nimeä saat lisätietoja nimikkeestä.

  Vinkki: Nimeä osoittamalla ilmestyvään lisätietoikkunaan voidaan sisällyttää esimerkiksi kuvia tai linkkejä tavarantoimittajien tuotekortteihin. Lisätietoja saat Mercuksen teknisestä tuesta.

 • Voit muokata toimitustarpeen Tilattavaa määrää.

 • Nimikkeelle tai sen toimitustarpeelle valitaan toimittaja napsauttamalla toimittajahintaa.

 • Toimitustarpeelle valittu toimittajahinta on vihreä.

 • Jos toimitustarpeelle on valittu jokin muu kuin edullisin toimittajahinta, edullisin toimittajahinta on punainen.

 • Vaikka simuloinnissa ei näkyisikään punaisia toimittajahintoja, vaihtamalla valmistajaa tai pakkauskokoa niitä saattaa löytyä.

 • Valmistajaa vaihdetaan napsauttamalla Valmistaja-solussa olevaa nuolta Nuoli
alas ja napsauttamalla sitten haluttua valmistajaa tai toimittajahintaa.

 • Pakkauskokoa vaihdetaan napsauttamalla pak-solussa olevaa nuolta Nuoli
alas ja napsauttamalla sitten haluttua pakkauskokoa tai toimittajahintaa.

Valitun toimittajan poistaminen

 1. Avaa haluamasi toimitustarvelista.

 2. Napsauta toimitustarpeen rivillä Toimittaja-sarakkeessa olevaa nuolta Nuoli
alas.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Napsauta Poista.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Katso myös