Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Projektirakenteen luominen tarjouksesta itse

Voit luoda tarjouksen sisällöstä projektirakenteen eli aliprojektit tehtävineen ja tehtävien sisältöineen.

Tämä ohje kuvaa, miten projektirakenne luodaan sellaisesta tarjouksesta, jonka rakenne ei sellaisenaan sovellu projektin pohjaksi. Jos tarjouksen rakennetta voi sellaisenaan käyttää projektin rakenteena, älä noudata tätä ohjetta vaan muodosta projektirakenne automaattisesti.

Edellytykset

Voit luoda tarjouksesta projektirakenteen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Projektirakenteen luontinäkymän avaaminen

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Luo projektirakenne käsin.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Miten projektirakenne luodaan?

Projektirakenteen luontinäkymässä voit luoda tarjouksen projektiin aliprojekteja ja tehtäviä joko tyhjästä tai tarjouksen positioista.

Näkymässä tekemäsi muutokset muokkaavat tarjouksen projektia reaaliaikaisesti. Jos esimerkiksi poistat näkymässä projektin sisältöä, sisältö poistuu välittömästi myös projektista, ilman erillisiä tallennuksia tai muita vaiheita.

Jos tarjouksen projektissa on jo aliprojekteja tai tehtäviä, ne näkyvät projektirakenteen luontinäkymässä.

Alla olevassa kuvassa tarjouksen projekti näkyy vasemmalla ja tarjous oikealla. Kuvassa tarjouksen projektiin luodaan kaksi aliprojektia ja lisätään tarjouksesta tehtäviä.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Aliprojektien ja tehtävien suunnittelu

Voit luoda tarjouksen projektiin aliprojekteja ja tehtäviä tyhjästä tai muodostaa niitä tarjouksen positioista. Tässä osiossa kuvataan eri tavat muodostaa aliprojekteja ja tehtäviä projektiin.

Vinkki: Nuolinäppäimillä voit siirtyä tarjouksen projektin ja tarjouksen riviltä toiselle sekä laajentaa ja sulkea rivejä.

Aliprojektien ja tehtävien lisääminen

 1. Jos tarjouksen projektissa on jo aliprojekteja, valitse haluamasi projektitaso napsauttamalla sen riviä.

 2. Napsauta sivun oikeassa yläreunassa jotain seuraavista:

  • Luo puhelu Puhelu

  • Luo tehtävä Tehtävä

  • Luo tapaaminen Tapaaminen

  • Luo matka Matka

  • Luo aliprojekti Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Kirjoita tarjouksen projektiin ilmestyneelle riville uuden aliprojektin tai tehtävän nimi ja paina sitten Enteriä.

Vinkki: Voit siirtyä aliprojektin tai tehtävän tietoihin napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle tai painamalla Enteriä.

Aliprojektien ja tehtävien monistaminen

 1. Napsauta tarjouksen projektissa aliprojektia tai tehtävää hiiren oikealla painikkeella.

 2. Napsauta Monista.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Tarjouksen positioiden merkitseminen tehtäviksi

Tarjouksen tehtäviksi merkittyjä positioita voi vetää tarjouksen projektiin tehtäviksi. Tehtäpositioihin kuuluvista tuoterakenteista ja suorista alipositioista tulee tehtävän myyntiyksikköjä ja nimikkeistä suunniteltua sisältöä.

Tarjouksen positio merkitään tehtäväksi seuraavasti:

 • Napsauta tarjouksen positiota hiiren oikealla painikkeella ja napsauta sitten jompaakumpaa seuraavista:

  • On BSM-tehtävä / Määrän verran tehtäviä Vaihtoehdon nimi riippuu yrityksesi asetuksista. Position määrä määrittelee, kuinka monta tehtävää siitä muodostuu. Jos position määrä on esimerkiksi 3, siitä muodostuu 3 tehtävää.

  • Yksi tehtävä Valittavissa vain, jos Mercuksen tekninen tuki on kytkenyt vaihtoehdon päälle yrityksesi asetuksissa. Positiosta muodostuu yksi tehtävä ja position sisällön määrä kerrotaan position määrällä. Jos position määrä on esimerkiksi 3, siitä muodostuu 1 tehtävä, jonka sisällöksi tulee kolminkertainen määrä position sisältöä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Aliprojektien ja tehtävien lisääminen tarjouksesta

Voit lisätä tarjouksen projektiin aliprojekteja ja tehtäviä vetämällä tarjouksen positioita sinne. Position alipositioista muodostuu aliprojekteja ja tehtäväksi merkityistä positioista tehtäviä.

 • Vedä haluamasi positio tarjouksesta projektiin.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Huomaa: Jos projektiin ei muodostu sisältöä, vaikka tarjoukseen vetämässäsi positiossa on tuoterakenteita tai nimikkeitä, se johtuu luultavasti siitä, ettei positiota tai mitään sen alipositioista ole merkitty tehtäväksi. Projektiin muodostuu sisältöä eli tuoterakenteita ja nimikkeitä vain tehtäviin.

Huomaa: Jos tarjoukseen lisäämäsi tehtävä sisältää muunnettavia työnimikkeitä, niiden määrät jäävät tyhjiksi. Täydennä määrät muokkaamalla niitä.

Aliprojektien tuominen

Voit tuoda projektiin aliprojekteja Microsoft Project 2007 XML-tiedostosta.

 1. Jos tarjouksen projektissa on jo aliprojekteja, valitse haluamasi projektitaso napsauttamalla sen riviä.

 2. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 3. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Tuo projektirakenne.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 4. Napsauta Microsoft Project 2007.

 5. Napsauta Tiedoston alla Valitse tiedosto tai Selaa (painikkeen teksti riippuu selaimestasi) ja valitse sitten tiedosto koneeltasi.

 6. Napsauta sivun alareunassa Lisää.

Aliprojektien ja tehtävien poistaminen

 1. Napsauta tarjouksen projektissa aliprojektia tai tehtävää hiiren oikealla painikkeella.

 2. Napsauta Poista.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Vahvista poisto napsauttamalla Poista.

Tehtävien sisällön suunnittelu

Sisällön hakeminen tarjouksesta

Voit hakea tarjouksen rivejä nimen ja koodin perusteella.

 • Kirjoita osa position, nimikkeen tai tuoterakenteen nimestä tai koodista tarjouksen alla olevaan hakukenttään, ja paina sitten Enteriä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Vinkki: Nollaa haku tyhjentämällä hakukenttä ja painamalla Enteriä.

Vinkki: Voit lisätä hakutuloksia projektiin. Lue lisää seuraavasta kohdasta.

Sisällön lisääminen tarjouksesta

 1. Valitse tarjouksesta tuoterakenne, nimike tai positio napsauttamalla sitä. Voit myös valita monta tuoterakennetta, nimikettä tai positiota pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa ja napsauttamalla kutakin riviä.

 2. Vedä tuoterakenne, nimike tai positio tarjouksesta projektin tehtävään.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Vahvista avautuneessa ikkunassa lisättävän sisällön määrät: jos haluat muokata projektiin lisättävää määrää, kirjoita uusi määrä tarjouksesta tulevan määrän tilalle.

  Huomaa: Jos lisäät sisältöä hakutuloksista, avautuneeseen ikkunaan ei ole automaattisesti täytetty tarjouksesta tulevia määriä vaan määrät on syötettävä itse.

 4. Napsauta Vahvista.

Sisältörivin määrän muokkaaminen

Voit muokata projektin tuoterakenteiden ja nimikkeiden määriä. Tuoterakenteen määrän muokkaaminen päivittää automaattisesti myös siihen kuuluvien nimikkeiden määrät.

 1. Napsauta tarjouksen projektissa tuoterakenteen tai nimikkeen määrää.

 2. Kirjoita uusi määrä ja paina Enter.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Huomaa: Jos muokkaat tuoterakenteen määrää, siihen kuuluvien nimikkeiden määrät päivittyvät automaattisesti. Näet päivittyneet määrät, kun päivität sivun.

Huomaa: Jos muokkaat sellaisen tuoterakenteen määrää, johon kuuluvan nimikkeen määrää on aiemmin muokattu, kyseinen nimike poistuu automaattisesti tehtävän sisällöstä.

Vinkki: Voit poistaa nimikkeen tai tuoterakenteen tyhjentämällä sen määrän.

Sisältörivin poistaminen

 1. Jos haluat poistaa tarjouksen projektista monta tuoterakennetta tai nimikettä kerralla, valitse ne pitämällä Ctrl-näppäintä pohjassa samalla kun napsautat kutakin tuoterakennetta tai nimikettä.

 2. Napsauta tuoterakennetta tai nimikettä hiiren oikealla painikkeella.

 3. Napsauta Poista.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 4. Vahvista poisto napsauttamalla Poista.

Työnimikkeiden muuntaminen tuntityöksi

Jos yrityksellesi on muodostettu konversiotietokanta, tarjouksen TES-nimikkeet tai esimerkiksi kappaleissa ilmaistut työnimikkeet muuntuvat automaattisesti osaamispohjaiseksi tuntityöksi. Konversiotietokanta määrittelee, miten nimikkeet muunnetaan ja mitä kertoimia niihin sovelletaan.

Nimikkeet, joita ei ole konversiotietokannassa, siirtyvät tarjouksen projektiin sellaisenaan.

Rivien järjestely

Rivin siirtäminen

Voit siirtää tehtävän tai aliprojektin toiseen aliprojektiin.

 • Vedä tarjouksen projektissa tehtävä tai aliprojekti sen aliprojektin päälle, jonne haluat sen siirtää.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Vinkki: Voit siirtää monta tehtävää kerrallaan, kun valitset ne ensin pitäen samalla Ctrl-näppäintä pohjassa.

Rivien järjestäminen

Voit järjestää esimerkiksi tietyn aliprojektin tehtävät vetämällä.

 • Vedä tarjouksen projektin rivi kahvasta Kaksi vaakaviivaa päällekkäin haluamaasi kohtaan.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Katso myös