Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Projektin laskutus

Projektin laskutusasetus määrittää laskutetaanko projekti asiakkaalta ja jos laskutetaan, niin miten. Laskutusasetus määritellään projektin perustietoja muokkaamalla. Tämä ohje kuvaa käytettävissä olevat laskutusasetukset.

Määrittämättä

Jos projektin laskutusasetus on Määrittämättä, siihen sovelletaan ylemmällä projektitasolla määritettyä laskutusasetusta. Jos ylempienkin projektitasojen laskutusasetukset ovat Määrittämättä, projekti käyttäytyy kuin se olisi Laskutettava.

Ylemmältä projektitasolta periytyvä laskutusasetus näkyy projektin perustiedoissa harmaaana.

Laskutettava

Kun projektin laskutusasetus on Laskutettava, projektin tehtävien laskutus perustuu ensisijaisesti projektiin yhdistettyyn sopimukseen ja mahdollisesti hinnastoihin.

Kun vastuuhenkilö hyväksyy laskutettavaan projektiin kuuluvan tehtävän dokumentoinnin, tehtävä menee automaattisesti tilaan Laskutusaineisto laadinnassa, ja vastuuhenkilö joko laatii laskutusaineiston tai jättää tehtävän laskuttamatta. Tarvittaessa vastuuhenkilö voi myös laatia tehtävän toteutumista laskutusaineistoa, vaikka tehtävää ei olisi vielä suoritettu.

Kun vastuuhenkilö on laatinut tehtävän laskutusaineiston eli muodostanut laskutusrivit, laskuttaja luo laskuturiveistä myyntilaskun.

Ei-laskutettava

Kun projektin laskutusasetus on Ei laskuteta asiakkaalta, projektiin kuuluvat tehtävät menevät dokumentoinnin hyväksymisen jälkeen automaattisesti tilaan Valmis - Ei laskutettava työ.

Maksuerälaskutus

Kun projektin laskutusasetus on Maksuerälaskutus:

 • projektipäällikkö määrittelee projektin maksuerät

 • projektipäällikkö tai tehtävän vastuuhenkilö määrittää, mihin maksuerään kukin tehtävä kuuluu

 • kun maksuerän kaikki tehtävät ovat Valmiita, maksuerän tilaksi tulee Vapaa laskutettavaksi ja projektipäällikkö lähettää sen laskutukseen eli muodostaa siitä laskutusrivin

 • laskuttaja luo laskutusrivistä myyntilaskun.

Maksuerälaskutus tarkoittaa sitä, että projektin yksittäisiä tehtäviä ei pääsääntöisesti laskuteta. Tehtävän laskuttaminen on kuitenkin mahdollista maksuerälaskutuksesta huolimatta, jos tehtävän perustiedoissa on määritelty sopimus. Tällöin tehtävän vastuuhenkilö voi laatia tehtävän hyväksytyistä toteutumista laskutusaineiston.

Huomaa: Maksuerälaskutus edellyttää, että projektiin on yhdistetty asiakas. Ilman asiakasta maksueriä ei voi lähettää laskutukseen.

Maksuerien määrittely

Kun projektin laskutusasetukseksi on valittu Maksuerälaskutus, projektipäällikkö voi määritellä maksuerät seuraavasti:

 1. Mene projektin sivulle.

 2. Napsauta Maksuerät-luettelossa plusmerkkiä Plusmerkki.

 3. Täytä maksuerän tiedot:

  • Numero Maksuerän järjestysnumero. Maksuerät järjestyvät automaattisesti numerojärjestykseen.

  • Laskutuspäivä Päivä, jolloin maksuerä on määrä laskuttaa.

  • Kuvaus Maksuerän kuvaus tai nimi. Pakollinen.

  • Hinta Maksuerän hinta. Pakollinen.

 4. Tallenna maksuerä napsauttamalla sen tietojen alla plusmerkkiä Plusmerkki.

Maksuerän tilat

Maksuerän tila on jokin seuraavista:

 • Kesken Maksuerään kuuluu tehtäviä, joiden tila ei ole Valmis.

 • Vapaa laskutettavaksi Maksuerään ei kuulu tehtäviä, joiden tila ei ole Valmis.

 • Laskutuksessa Vastuuhenkilö on lähettänyt maksuerän laskutukseen.

 • Laskutettu Laskuttaja on lähettänyt maksuerän laskutusrivistä muodostetun myyntilaskun asiakkaalle.

Maksuerän lähettäminen laskutukseen

Kun maksuerän tila on Vapaa laskutettavaksi, projektipäällikkö voi lähettää sen laskutukseen eli muodostaa siitä laskutusrivin.

 1. Mene projektin sivulle.

 2. Napsauta maksuerän rivillä valikkopainiketta ja napsauta sitten Lähetä laskutukseen.

Katso myös