Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tarjouksen nimikkeiden kilpailuttaminen

Tarjouksen materiaalinimikkeiden hankinnat voidaan kilpailuttaa omien kustannusten optimoimiseksi.

1. Vie kilpailutettavat nimikkeet taulukkoon

Materiaalihankintojen kilpailuttamiseen käytetään valmiista raporttipohjasta muodostettua laskentataulukkoa, johon toimittajat syöttävät tarjouksensa ja josta tarjotut hinnat tuodaan tarjouslaskentaan.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Vie tarjouksen nimikkeet taulukkoon tulostamalla tarjous raporttipohjaan nimeltä Toimittajalle - Tarjouspyyntö materiaaleista siirto exceliin.

Vinkki: Jos raporttipohja puuttuu yrityksesi ympäristöstä, ota yhteyttä Mercuksen tekniseen tukeen ja pyydä raporttipohjan kytkemistä käyttöön.

Huomaa: Kilpailutettavilla nimikkeillä on oltava koodit. Koodittomille nimikkeille ei voida tuoda toimittajan tarjoamia hintoja.

2. Lähetä taulukko toimittajille

Lähetä muodostamasi taulukko toimittajille, joilta haluat pyytää tarjouksia. Ohjeista heitä täyttämään taulukkoon tarjoamiensa nimikkeiden tiedot. Alla kuvataan käytettävissä olevat sarakkeet.

 • Toim. koodi Toimittajan nimikkeen koodi. Pakollinen tieto.

 • Toim. nimi tuotteelle Toimittajan nimikkeen nimi.

 • Toim. yks Toimittajan nimikkeen yksikkö.

 • Muunnoskerroin Toimittajan nimikkeen muunnoskerroin eli kuinka monta tarvittavan nimikkeen yksikköä toimittajan nimikkeen yksikkö vastaa. Jos aineistoon ei ole täytetty muunnoskerrointa, tuonti käyttää kerrointa 1.

 • Toim. hinta Toimittajan tarjoama yksikköhinta, toimittajan yksiköissä. Pakollinen tieto.

3. Tuo toimittajien hinnat tarjoukseen

Toimittajan tarjoamat hinnat tuodaan laskentataulukosta tarjoukseen seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

 2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Tuo toimittajan tarjoushinnat.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

  Huomaa: Jos painike puuttuu valikosta, tarkista että tarjouksessa on vähintään yksi nimike.

 5. Valitse toimittaja, jonka tarjoushinnat olet tuomassa, kirjoittamalla osa toimittajan nimestä Toimittaja-kenttään ja napsauttamalla ilmestyneessä luettelossa oikeaa toimittajaa. Jos oikeaa toimittajaa ei löydy, lisää se ennen kuin jatkat.

 6. Syötä Toimittajan viite ‑kenttään viite tai muu tunnus, joka yksilöi toimittajan tarjouksen.

 7. Kopioi nimikkeet toimittajan täydentämästä laskentataulukosta Aineisto-kenttään.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 8. Napsauta Seuraava.

 9. Jos aineistossa on otsikkorivejä, valitse rivi, jolta nimikkeet alkavat, napsauttamalla sitä.

 10. Valitse kunkin sarakkeen sisältämä tieto sarakkeen ensimmäisellä rivillä olevasta luettelosta.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 11. Napsauta Tuo.

Huomaa: Tuodut hinnat eivät päivity nimiketietokantaan, mutta jos nimiketietokannassa ei ole tuodun hinnan toimittajakoodille nettohintaa, se lisätään sinne automaattisesti nollahintana, tulevia hinnastopäivityksiä varten.

4. Valitse toimittajahinnat

Kun olet tuonut toimittajahinnat, voit valita nimikkeille haluamasi toimittajat. Katso Toimittajien valitseminen tarjouksen nimikkeille.