Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Prosessikohtaiset tilat

Prosessikohtaisten tilojen avulla eri prosesseja noudattaviin projekteihin voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön eri tilat. Esimerkiksi myyntiprojekteille voidaan määritellä eri tilat kuin toimitusprojekteille. Myös tilojen nimet ja parametrit eli projektiin tallennettavat tiedot voidaan mukauttaa.

Voit mukauttaa prosessin tiloja, jos sinulla on käyttöoikeus prosessien hallintaan.

Tilan lisääminen prosessiin

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Prosessien tilat -rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Laajenna prosessin tilat napsauttamalla Prosessit-luettelossa prosessin rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle. Jos prosessin alle ei ilmesty listaa tiloista, prosessi käyttää oletustiloja.

 4. Lisää tila prosessiin vetämällä se Tilat-luettelosta prosessin päälle.

Tilan poistaminen prosessista

Jos prosessin tiloja on mukautettu, voit poistaa tilan prosessista seuraavasti:

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Prosessien tilat -rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Laajenna prosessin tilat napsauttamalla Prosessit-luettelossa prosessin rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 4. Napsauta tilan rivillä Poista.

Tilan nimen mukauttaminen

Jos prosessin tiloja on mukautettu, voit muokata prosessiin lisätyn tilan nimeä seuraavasti:

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Prosessien tilat -rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Laajenna prosessin tilat napsauttamalla Prosessit-luettelossa prosessin rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle. Jos prosessin alle ei ilmesty listaa tiloista, prosessi käyttää oletustiloja.

 4. Valitse tila napsauttamalla sitä.

 5. Kirjoita Tilan tiedot ‑osioon tilan nimi niillä kielillä, joilla yrityksessäsi käytetään Broker Site Manageria, ja napsauta sitten Tallenna.

Tilan parametrien mukauttaminen

Jos prosessin tiloja on mukautettu, voit valita tiloille myös mukautettuja parametreja. Parametri tarkoittaa projektiin tallennettavaa tietoa. Jos ympäristössä käytettäisiin tilaa esimerkiksi keskeytetyille toimitusprojekteille, tilaan voitaisiin valita parametri, johon tallennetaan keskeytyksen syy.

Huomaa: Tilan parametrit valitaan yrityksesi ympäristöön jo lisätyistä yleisistä parametreista. Lisätietoa parametreista ja niiden lisäämisestä saat Mercuksen teknisestä tuesta.

 1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

 2. Napsauta Prosessien tilat -rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Laajenna prosessin tilat napsauttamalla Prosessit-luettelossa prosessin rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle. Jos prosessin alle ei ilmesty listaa tiloista, prosessi käyttää oletustiloja.

 4. Laajenna tilan parametrit napsauttamalla tilan rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle. Jos tilaan on jo valittu parametreja, ne ilmestyvät tilan alle.

 5. Lisää parametri tilaan vetämällä se Parametrit-luettelosta tilan päälle.