Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Ostotilauksen lähettäminen

Voit lähettää ostotilauksia, jos sinulla on käyttöoikeus toimitustarpeisiin.

Lähetystapa

Ostotilauksia voidaan lähettää

 • paperilla (oletus)

 • sähköpostitse

 • UBL-sanomana.

Mercuksen tekninen tuki voi tallentaa kunkin toimittajan tietoihin lähetystavan, jota toimittajalle lähetettävät ostotilaukset oletuksena käyttävät.

Lähetystavan tai osoitteen vaihtaminen

Voit vaihtaa laadinnassa olevien ja tilattujen ostotilausten

 • lähetystavan

 • osoitteen, jonne ostotilaus lähetetään, jos ostotilaus lähetetään sähköpostitse.

Jos ostotilaus on jo tilattu, se palaa lähetystavan tai osoitteen vaihdon jälkeen tilaan Laadinnassa.

Lähetystapa tai osoite vaihdetaan seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Ostotilaukset.

 2. Etsi ostotilaus ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Vaihda lähetystapa.

 5. Napsauta Lähetystapa-luettelossa haluamaasi tapaa.

 6. Jos valitsit sähköpostin tai olet vaihtamassa osoitetta, kirjoita Osoite.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 7. Napsauta Tallenna.

Ostotilauksen lähettäminen

Jos ostotilauksen lähetystapa on sähköposti, ostotilauksen tilaajaksi tulee henkilö, joka lähettää ostotilauksen. Sähköpostin lähetys- ja vastausosoite muodostuvat seuraavasti:

 • Lähetysosoite on oletuksena info@mercus.net. Mercuksen tekninen tuki voi tarvittaessa muuttaa sitä.

 • Vastausosoite on ensisijaisesti sen henkilön sähköpostiosoite, joka lähettää ostotilauksen. Jos hänen tietoihinsa ei ole tallennettu sähköpostiosoitetta, vastausosoite on tilauksen projektin projektipäällikön sähköpostiosoite. Jos hänenkään tietoihinsa ei ole tallennettu sähköpostiosoitetta, vastausosoite on sama kuin lähetysosoite.

Ostotilaus lähetetään seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Ostotilaukset.

 2. Etsi ostotilaus ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Napsauta sivun alareunassa Lähetä.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Broker Site Manager vaihtaa ostotilauksen tilaksi Tilattu, ja jos ostotilauksen lähetystapa on paperi, avaa sen PDF-tiedostoon.

Huomaa: Jos ostotilaukseen sisältyy rivejä, joiden tarvepäivämäärä on menneisyydessä, niiden tarvepäivämäärät vaihtuvat tilausta lähetettäessä kuluvaan päivään.

Katso myös