Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Laskutusaineiston laatiminen

Laskutusaineiston laatiminen tarkoittaa niiden myyntiyksiköiden määrittämistä, joista tehtävän asiakasta laskutetaan. Vastuuhenkilö laatii laskutusaineiston tehtävän toteutumien pohjalta, minkä jälkeen tehtävä siirtyy laskutuksen vastuulle.

Edellytykset

Laskutusaineisto laaditaan yleensä, kun tehtävä on dokumentoitu ja sen dokumentointi on vahvistettu eli kun tehtävän tila on Laskutusaineisto laadinnassa. Laskutusaineistoa voidaan kuitenkin laatia jo aiemmin, jos tehtävän tila on vähintään Meneillään ja sen perustiedoissa on sopimus.

Voit laatia tehtävän laskutusaineiston, jos sinulla on käyttöoikeus tehtäviin ja olet

 • tehtävän vastuuhenkilö tai projektipäällikkö, tehtävän sopimuksen vastuuhenkilö tai käyttäjä, jolla on käyttöoikeus myyntilaskuihin

 • käyttäjätyypiltäsi BSM-työnohjaaja.

Laskutusaineistoa ei laadita päätehtäville vaan alitehtäville.

Myyntiyksikkösivu

Tehtävän toteutuneet myyntiyksiköt eli asiakkaalta laskutettavat yksiköt määritetään tehtävän myyntiyksikkösivulla.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Voit valita itse, mitä tietoja myyntiyksiköistä näytetään ja missä järjestyksessä. Tiedot valitaan mukauttamalla myyntiyksikkölistan asetuksia. Lue lisää ohjeesta Listojen asetukset.

Riippuen siitä, mitkä tiedot olet valinnut näkyville, voit myyntiyksikköjä määrittäessäsi muun muassa

 • muokata myyntiyksikköjen nimeä, toimitettua määrää, alennusprosenttia ja hintaa

 • tarkastella ja muokata myyntiyksikkörivien katteita

 • tarkastella eri toimittajien hintoja.

Käytössäsi ovat seuraavat tiedot:

 • Koodi Nimikkeen koodi.

 • Nimi Nimikkeen nimi. Muokattavissa.

 • Määrä (käytetty) Tehtävän toteutumiin kirjattu määrä.

 • Toimittaja Nimikkeen toimittaja.

 • Kustannus Yksikkökustannus.

 • Kustannus (yht) Rivin kustannus yhteensä.

 • % Kustannuksesta Rivin prosenttiosuus rivien kokonaiskustannuksista.

 • Laskutetaan Laskutettava määrä. Muokattavissa.

 • Hinta Yksikköhinta. Muokattavissa. Napsauttamalla hinnan vieressä olevaa nuolta Nuoli oikealle saat näkyviin eri toimittajien hinnat nimikkeelle.

 • Sop.hinta Rivin hinta ennen alennusta.

 • Ale % Alennusprosentti. Muokattavissa.

 • Ale (eur) Alennus euroissa.

 • Myyhtih. Yksikköhinta alennuksen jälkeen.

 • Myyntih. yht. Rivin myyntihinta alennuksen jälkeen.

 • % Hinnasta Rivin prosenttiosuus rivien myyntihinnan summasta.

 • Kate (eur) Kate euroissa. Negatiivinen kate näkyy punaisena.

 • Kate % Kateprosentti. Negatiivinen kateprosentti näkyy punaisena.

 • Päivitetty Rivin viimeisin päivityshetki.

 • Kirjannut Toteutuman dokumentoinut henkilö.

 • Tila Joko Laadinnassa tai Vahvistettu.

Huomaa, että myyntiyksiköistä näytettäviä tietoja mukautettaessa seuraavat tiedot ovat pakollisia:

 • Hinta

 • Koodi

 • Nimi

 • Tila

 • Laskutetaan

Jos jokin pakollisista tiedoista puuttuu, myyntiyksikkösivu käyttää oletusasetuksia.

Myyntiyksiköiden määrittäminen

Broker Site Manager luo myyntiyksiköt automaattisesti tehtävän toteutumista, ja yleensä vastuuhenkilön tarvitsee vain hyväksyä automaattisesti luodut myyntiyksiköt. Tarvittaessa vastuuhenkilö voi myös muokata myyntiyksikköjä ja lisätä myyntiyksikköjä, jotka eivät perustu tehtävän toteutumiin.

Myyntiyksiköt määritetään seuraavasti:

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Napsauta Perustiedot-osiossa Tilan vieressä Vaihda, ja napsauta sitten Aseta sopimusyksiköt -tekstin alla Siirry.

  Tai jos haluat laskuttaa tehtävän toteutumia vaikkei sen tila ole vielä Laskutusaineisto laadinnassa, napsauta sivun alareunassa Myyntiyksiköt.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Jos tehtävän joistain toteutuneista nimikkeistä ei ole voitu luoda myyntiyksikköjä automaattisesti, ne näkyvät Myyntiyksiköiden tunnistus ‑otsikon alla. Katso ohjeet niiden käsittelyyn alempana olevasta osiosta Tunnistamattomien nimikkeiden käsittely.

 4. Jos laadinnassa olevissa myyntiyksiköissä on korjattavaa, voit muokata lihavoitujen solujen arvoa seuraavasti:

  • Napsauta muokattavaa solua.

  • Kirjoita soluun uusi arvo, ja paina sitten Enter.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 5. Jos haluat lisätä laskutusaineistoon laskutettavia myyntiyksiköitä kirjattujen toteutumarivien lisäksi, voit tehdä sen seuraavasti:

  • Napsauta sivun alareunassa Lisää.

  • Sivun oikeassa on reunassa on ylhäältä alas lueteltuina hakukentät sopimukselle, materiaalinimikkeille ja työnimikkeille. Jos haluat vaihtaa tietokantaa, josta myyntiyksikköä haetaan, napsauta valitun tietokannan vieressä olevaa nuolta Nuoli alas ja napsauta sitten haluamaasi tietokantaa.

  • Hae riviä tietokannasta kirjoittamalla osa rivin nimestä tai koodista hakukenttään ja painamalla Enter.

  • Valitse rivi napsauttamalla sitä hakutuloksissa.

  • Kirjoita lisättävä määrä ja paina sitten Enter.

  • Napsauta sivun alareunassa Takaisin.

  • Sopimuksesta otetut myyntiyksiköt saavat hinnan automaattisesti sopimuksen kautta. Jos lisäsit myyntiyksiköitä, joilla ei ole hintaa, lisää niille hinta vaiheen 4 kuvaamalla tavalla.

 6. Vahvista myyntiyksiköt napsauttamalla sivun alareunassa Hyväksy. Vahvistetuille myyntiyksiköille muodostuu automaattisesti laskutusrivit.

Tunnistamattomien nimikkeiden käsittely

Jos tehtävän toteutumiin on kirjattu nimikkeitä, joista ei voida luoda myyntiyksikköjä automaattisesti, ne näkyvät myyntiyksikkösivulla Myyntiyksiköiden tunnistus ‑osiossa.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Jos haluat tunnistaa nimikkeen sopimuksen myyntiyksiköksi:

 1. Sopimuksen myyntiyksiköt näkyvät Myyntiyksiköiden tunnistuksen oikealla puolella.

 2. Jos sopimuksessa on paljon myyntiyksiköitä, voit suodattaa niitä kirjoittamalla osan myyntiyksikön nimestä tai koodista hakukenttään.

 3. Vedä sopimuksen myyntiyksikkö Myyntiyksiköiden tunnistus -osioon nimikkeen päälle.

Jos haluat laskuttaa nimikkeen sellaisenaan, tunnistamatta sitä sopimuksen myyntiyksiköksi:

 • Vedä nimike myyntiyksiköiden taulukkoon.

Jos haluat jättää nimikkeen laskuttamatta, älä tee sille mitään.

Katso myös