Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Laskutusaineiston laatiminen

Laskutusaineiston laatiminen tarkoittaa niiden myyntiyksiköiden määrittelyä, joista tehtävän asiakasta laskutetaan. Vastuuhenkilö laatii laskutusaineiston tehtävän hyväksyttyjen toteutumien pohjalta, minkä jälkeen tehtävä siirtyy laskutuksen vastuulle.

Edellytykset

Voit laatia tehtävän laskutusaineiston, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Käyttäjätyyppisi on BSM-työnohjaaja.

 • Sinulla on käyttöoikeus tehtäviin.

 • Olet jokin seuraavista:

  • tehtävän vastuuhenkilö

  • tehtävän projektipäällikkö

  • tehtävän sopimuksen vastuuhenkilö

  • käyttäjä, jolla on käyttöoikeus myyntilaskuihin.

 • Tehtävän perustiedoissa on sopimus.

 • Tehtävän tila on vähintään Meneillään. Yleensä laskutusaineiston laaditaan, kun tehtävän tila on Laskutusaineisto laadinnassa.

Laskutusaineistoa ei laadita päätehtäville vaan alitehtäville.

Myyntiyksikkösivun avaaminen

Asiakkaalta laskutettavat myyntiyksiköt määritellään tehtävän myyntiyksikkösivulla, joka avataan seuraavasti:

 1. Mene tehtävän sivulle.

 2. Jos tehtävän tila on Laskutusaineisto laadinnassa, napsauta Tilan vieressä Vaihda ja napsauta sitten Aseta sopimusyksiköt -tekstin alla Siirry.

  Jos haluat laskuttaa toteutumia vaikkei tehtävän tila vielä ole Laskutusaineisto laadinnassa, napsauta sivun alareunassa Myyntiyksiköt.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Myyntiyksikkösivun sisältö ja mukauttaminen

Voit valita itse, mitä tietoja myyntiyksiköistä näytetään ja missä järjestyksessä. Tiedot valitaan mukauttamalla myyntiyksikkölistan asetuksia. Huomaa, että asetuksia muokattaessa osa tiedoista on pakollisia ja jos jätät pakollisen tiedon valitsematta, myyntiyksikkösivu käyttää oletusasetuksia.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Käytössäsi on seuraavat tiedot:

 • Koodi Myyntiyksikön koodi.

 • Nimi Myyntiyksikön nimi. Muokattavissa.

 • Määrä (käytetty) Toteutunut määrä.

 • Toimittaja Myyntiyksikön taustalla olevien toteutumien toimittaja.

 • Kustannus Myyntiyksikön taustalla olevien toteutumien yksikkökustannus.

 • Kustannus (yht) Myyntiyksikön taustalla olevien toteutumien kustannus yhteensä.

 • % Kustannuksesta Myyntiyksikön osuus kaikkien myyntiyksiköiden kustannuksesta.

 • Laskutetaan Laskutettava määrä. Muokattavissa.

 • Hinta Myyntiyksikön yksikköhinta. Muokattavissa.

  Myyntiyksikön hinta valikoituu automaattisesti tehtävän sopimuksen hinnastosta, joka on aktiivinen ja voimassa. Jos sopimuksella on monta tällaista hinnastoa, Broker Site Manager käy hinnastot läpi prioriteettijärjestyksessä ja ottaa hinnan ensimmäisestä hinnastosta, joka sisältää myyntiyksikön.

  Jos myyntiyksikköä ei ole aktiivisissa ja voimassa olevissa hinnastoissa, hintana käytetään kustannusta.

  Sellaisenaan laskutettavan nimikkeen hinta on oletuksena nimikkeen toteutuman kustannus ja asiakaskohtainen kate. Jos hinnan vieressä on nuoli Nuoli oikealle, sitä napsauttamalla saat näkyviin eri toimittajien hinnat nimikkeelle.

 • Sop.hinta Myyntiyksikön hinta ennen alennusta.

 • Ale % Alennusprosentti. Muokattavissa.

 • Ale (eur) Alennus euroissa.

 • Myyntih. Myyntiyksikön yksikköhinta alennuksen jälkeen.

 • Myyntih. yht. Myyntiyksikön hinta yhteensä alennuksen jälkeen.

 • % Hinnasta Myyntiyksikön osuus kaikkien myyntiyksiköiden hinnasta.

 • Kate (eur) Myyntiyksikön kate euroissa. Negatiivinen kate näkyy punaisena.

 • Kate % Kateprosentti. Negatiivinen kateprosentti näkyy punaisena.

 • Päivitetty Myyntiyksikön viimeisin muokkaushetki.

 • Kirjannut Toteutuman dokumentoinut henkilö.

 • Tila Joko Laadinnassa tai Vahvistettu. Vahvistettuja myyntiyksiköitä ei voi enää muokata.

Myyntiyksiköiden määrittely lyhyesti

Yksinkertaisimmillaan myyntiyksiköt määritellään menemällä myyntiyksikkösivulle ja hyväksymällä toteutumista automaattisesti muodostuneet myyntiyksiköt. Aina myyntiyksiköt eivät kuitenkaan muodostu automaattisesti vaan niitä voi olla tarve esimerkiksi tunnistaa, lisätä tai muokata. Näistä toimista voit lukea lisää alta.

Useista myyntiyksiköistä löytyvien nimikkeiden käsittely

Jos tehtävän toteutumaksi kirjattu nimike löytyy useasta sopimuksen myyntiyksiköstä, toteutumasta ei muodostu myyntiyksikköä automaattisesti vaan oikea myyntiyksikkö on valittava itse.

 1. Useista myyntiyksiköistä löytyvät nimikkeet listataan Useita sopimustuotteita -otsikon alla. Katso nimikkeen sisältävät myyntiyksiköt napsauttamalla nimikkeen Tila-sarakkeen solua.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 2. Valittavissa olevat myyntiyksiköt ilmestyvät nimikkeen alle. Napsauta haluamasi myyntiyksikön kohdalla Valitse.

Tunnistamattomien nimikkeiden käsittely

Jos tehtävän toteutumiin on kirjattu sopimukseen kuulumattomia nimikkeitä, niistä ei muodostu myyntiyksiköitä automaattisesti vaan Broker Site Manager listaa ne otsikon Myyntiyksiköiden tunnistus alla.

Alla kuvataan eri vaihtoehdot tällaisten nimikkeiden käsittelyyn.

Nimikkeen tunnistaminen sopimuksen myyntiyksiköksi

 1. Sopimuksen myyntiyksiköt näkyvät Myyntiyksiköiden tunnistuksen oikealla puolella. Jos myyntiyksiköitä on paljon, voit suodattaa niitä kirjoittamalla osan myyntiyksikön nimestä tai koodista hakukenttään.

 2. Vedä sopimuksen myyntiyksikkö Myyntiyksiköiden tunnistus -osioon nimikkeen päälle.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Vedä nimike myyntiyksikkötaulukkoon haluamasi laadinnassa olevan myyntiyksikön päälle.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Nimikkeen laskuttaminen sellaisenaan

 • Vedä nimike myyntiyksikkötaulukon alariville.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Myyntiyksikön lisääminen

 1. Napsauta sivun alareunassa Lisää.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 2. Sivun oikeassa reunassa on ylhäältä alas lueteltuina hakukentät sopimukselle, materiaalinimikkeille ja työnimikkeille. Jos haluat vaihtaa nimiketietokantaa, josta myyntiyksikköä haetaan, napsauta valitun tietokannan vieressä olevaa nuolta Nuoli alas ja napsauta sitten haluamaasi tietokantaa.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 3. Hae riviä tietokannasta kirjoittamalla osa rivin nimestä tai koodista hakukenttään ja painamalla Enter.

 4. Valitse rivi napsauttamalla sitä hakutuloksissa.

 5. Kirjoita lisättävä määrä ja paina sitten Enter.

 6. Palaa myyntiyksikkösivulle napsauttamalla sivun alareunassa Takaisin.

 7. Jos otit myyntiyksikön sopimuksesta, sen hinta tulee automaattisesti sopimuksen hinnastosta. Jos otit myyntiyksikön nimikerekisteristä, lisää sille hinta muokkaamalla.

Myyntiyksiköiden yhdistäminen

Voit yhdistää myyntiyksikön toiseen laadinnassa olevaan myyntiyksikköön. Myyntiyksikön taustalla olleet toteutumat siirtyvät tällöin toisen myyntiyksikön taustalle, mikä näkyy suorimmin myyntiyksikön kustannuksissa. Myyntiyksikön omat tiedot eivät yhdisty. Voit tarvittaessa muokata esimerkiksi myyntiyksikön määrää yhdistämisen jälkeen.

 • Vedä myyntiyksikkö koodistaan toisen myyntiyksikön päälle.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Myyntiyksikön muokkaaminen

Voit muokata myyntiyksiköitä, joiden tila on Laadinnassa.

 • Muokattavissa olevat tiedot ovat lihavoituja. Napsauta haluamaasi solua, syötä uusi arvo ja paina Enter.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Vinkki: Myyntiyksikön, jonka taustalla ei ole toteutumaa, voi poistaa tyhjentämällä sen laskutettavan määrän. Lue lisää alempaa kohdasta Myyntiyksikön poistaminen.

Myyntiyksikön poistaminen

Jos myyntiyksikön taustalla on toteutuma, sitä ei voi poistaa, mutta sen laskutettavan määrän voi muokata nollaksi. Jos myyntiyksikön taustalla ei ole toteutumaa, laskutettavan määrän muokkaaminen nollaksi poistaa myyntiyksikön.

Myyntiyksiköiden hyväksyminen

Kun myyntiyksiköt ovat valmiit laskutukseen, ne hyväksytään. Niiden tilaksi vaihtuu tällöin Vahvistettu eikä niitä voi enää muokata.

 • Napsauta sivun alareunassa Hyväksy.

  Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Katso myös