Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Osaston perustietojen muokkaaminen

Voit muokata osaton perustietoja, kuten nimeä ja kustannuspaikkaa, jos sinulla on käyttöoikeus osastojen hallintaan.

  1. Mene Hallinta-sivulle napsauttamalla Broker Site Managerin ylätunnisteen oikeassa reunassa olevaa rataskuvaketta Kuvankaappaus Broker Site Managerista.

  2. Napsauta Osastot-rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  3. Mene osaston sivulle napsauttamalla osaston rivillä olevaa nuolta Nuoli
oikealle.

  4. Napsauta sivun alareunassa Muokkaa.

  5. Tee tarvittavat muutokset. Alla on kuvattu oletuksena käytössä olevat perustiedot. Jos yrityksesi asetuksia on mukautettu, käytössä saattaa olla eri tietoja.