Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Ostotilauksen toimituspäivän käyttäminen rivien tarvepäivämäärinä

Voit vaihtaa ostotilauksen kaikkien rivien tarvepäivämääräksi ostotilauksen toimituspäivän. Jos ostotilauksella on sekä toimitus aikaisintaan että toimitus viimeistään, rivien tarvepäivämääränä käytetään jälkimmäistä.

Toiminto on käytettävissä, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Sinulla on käyttöoikeus toimitustarpeisiin.

  • Ostotilauksen tila on Laadinnassa.

  • Ostotilauksen perustiedoissa on toimitus aikaisintaan tai toimitus viimeistään.

Rivien tarvepäivämäärä otetaan ostotilauksen toimituspäivästä seuraavasti:

  1. Napsauta päävalikossa Ostotilaukset.

  2. Etsi ostotilaus ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  3. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

  4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Käytä riveillä tilauksen toimituspäivää.

    Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista