Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Myyntilaskun palauttaminen laadintaan

Jos jo lähetettyä myyntilaskua on tarve muokata, se voidaan palauttaa tilaan Laadinnassa, jolloin siihen voidaan tehdä muutoksia.

Voit palauttaa myyntilaskun laadintaan, jos laskun tila on Laskutettu ja jos sinulla on käyttöoikeus myyntilaskuihin.

  1. Napsauta päävalikossa Myyntilaskut.

  2. Etsi myyntilasku ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  3. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

  4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Palauta laadintaan.

Katso myös