Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Huoltolomakkeiden käyttäminen

Huoltolomakkeita käytetään huoltotehtävien ohjaamiseen. Huoltolomake listaa toimenpiteet, joista huolto koostuu ja toimii tallennuspaikkana, jonne toimenpiteet ja niihin liittyvät huomiot kirjataan.

Yleensä tehtävän vastuuhenkilö valitsee tehtävään huoltolomakkeet luodessaan tehtävän Broker Site Managerissa. Jos tehtävään on lisätty kohteita, niille voidaan valita huoltolomake myös BSM Mobiilissa.

Kun valitset huoltolomakkeen yhdelle tehtävän kohteelle, BSM Mobiili lisää automaattisesti saman huoltolomakkeen tehtävän muille kohteille, jotka kuuluvat samaan kohdetyyppiin.

 1. Napauta tehtävän sivulla Kohteet.

  Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

 2. Mene haluamasi kohteen tietoihin napauttamalla sitä.

 3. Napauta Liitä huoltolomake.

  Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

 4. Napauta huoltolomaketta, jonka haluat valita.

Tehtävän huoltolomakkeen avaaminen

Tehtävän huoltolomakkeeseen pääsee seuraavasti:

 1. Napauta tehtävän sivulla Kohteet.

  Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

 2. Mene haluamasi kohteen tietoihin napauttamalla kohdetta.

 3. Tehtävään valitut huoltolomakkeet listataan kohteen perustietojen alla. Avaa huoltolomake napauttamalla sitä.

  Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

Huoltolomakkeen toimenpiteen läpikäynti

Huoltolomake koostuu toimenpiteistä, jotka on yleensä ryhmitelty listoihin. Toimenpide käydään läpi seuraavasti:

 1. Valitse toimenpiteen sivulla Valitse tila ‑painikkeista, onko toimenpiteen kohteena oleva ominaisuus kunnossa vai ei tai syötä Syötä teksti tai Syötä arvo ‑kenttään pyydetty tieto.

  Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

 2. Kirjoita mahdolliset huomiot Huomioitavat asiat ‑kenttään. Kentän asetuksista riippuen kentän nimi voi olla myos Korjausehdotus.

 3. Jos haluat liittää toimenpiteeseen kuvan, napauta Lisää kuva ja ota sitten kuva laitteellasi. Kuva kannattaa ottaa erityisesti silloin, kun toimenpiteen kohteessa on jotain vikaa.

 4. Kun toimenpide on valmis, tee jompikumpi seuraavista:

  • Tallenna toimenpide ja siirry seuraavaan napauttamalla sivun oikeassa yläkulmassa olevaa nuolta.

  • Tallenna toimenpide napauttamalla Tallenna.

Läpikäymättömien toimenpiteiden kuittaaminen OK:ksi

Voit tarvittaessa kuitata huoltolomakkeen kaikki läpikäymättömät OK/EI-toimenpiteet kerralla OK:ksi. Kuittaaminen ei vaikuta toimenpiteisiin, jotka olet jo käynyt läpi.

 • Napauta huoltolomakkeen sivulla Loput kohdat OK.

  Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

Toimenpiteet, joissa huoltolomakkeeseen syötetään numeerinen tai sanallinen arvo, jäävät tyhjiksi. Erotat ne siitä, että niiden edessä on harmaa merkki, ja voit tarvittaessa käydä täydentämässä ne.

Huomaa: Jos yrityksessä ei haluta käyttää Loput kohdat OK -painiketta, Mercuksen tekninen tuki voi kytkeä painikkeen pois käytöstä. Painike ei silloin näy huoltolomakkeissa lainkaan.

Huoltolomakkeen kuittaaminen valmiiksi

Voit kuitata huoltolomakkeen valmiiksi käymättä läpi kaikkia sen toimenpiteitä. Huoltolomakkeen läpikäymättömät toimenpiteet jäävät tällöin tyhjiksi.

Huoltolomakkeen kuittaaminen valmiiksi edellyttää, että sen pakolliset kentät on täytetty.

Huoltolomake kuitataan valmiiksi seuraavasti:

 • Napauta huoltolomakkeen sivulla Lomake valmis.

  Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

Huomaa: Jos yrityksessä ei haluta käyttää Lomake valmis -painiketta, Mercuksen tekninen tuki voi kytkeä painikkeen pois käytöstä. Painike ei silloin näy huoltolomakkeissa lainkaan.