Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Matkan kirjaaminen

Matka kirjataan määrittelemällä lähtö- ja kohdeosoitteet, joista matka koostuu. BSM Mobiili laskee näiden perusteella matkan pituuden ja kirjaa matkan toteutumiin automaattisesti pituuden verran esimerkiksi kilometrikorvausta.

Matkoja voi kirjata kahteen tapaan: niin että matka on itsenäinen matkatehtävä tai niin että matkakirjaus liittyy johonkin toiseen tehtävään.

Matkan aloittaminen

Voit aloittaa

 • itsenäisiä matkoja päävalikosta, jos matkakirjausta ei ole piilotettu käyttäjäryhmäsi päävalikosta

 • tehtäviin liittyviä matkoja tehtävien tiedoista, jos matkakirjausta ei ole piilotettu käyttäjäryhmäsi tehtäväsivulta

 • tehtäviin liittyviä matkoja tuntikirjauksen kautta, jos tuntikirjausta ei ole piilotettu käyttäjäryhmäsi päävalikosta, tehtäväsivulta tai henkilösivulta.

Matka aloitetaan seuraavasti:

 1. Jos haluat kirjata itsenäisen matkatehtävän, napauta BSM Mobiilin päävalikossa Matkakirjaus.

  Jos haluat kirjata johonkin tehtävään liittyvän matkan, mene tehtävän tietoihin tai tuntikirjaukseen tehtävän kohdalle ja napauta Kirjaa matka.

 2. BSM Mobiili avaa listan osoitteista, joista voit valita matkan lähtöosoitteen. Saat tavarantoimittajien tukkunoutopisteiden osoitteet tarvittaessa näkyville napauttamalla Tukkurit ja napauttamalla sitten haluamaasi tavarantoimittajaa. Käynnistä matka napauttamalla lähtöosoitetta.

  Voit tarvittaessa lukea lisää valittavissa olevista osoitteista alempaa osiosta Valittavissa olevat osoitteet.

Huomaa: Jos sinulla on jo käynnissä itsenäinen matka, matkakirjauksen avaaminen päävalikosta vie kyseisen matkan tietoihin. Se on päätettävä ennen seuraavan itsenäisen matkan aloittamista. Vastaavasti jos sinulla on jo käynnissä tiettyyn tehtävään liittyvä matka, matkakirjauksen avaaminen kyseisen tehtävän tiedoista vie käynnissä olevan matkan tietoihin. Se on päätettävä ennen kuin samaan tehtävään liittyen voi aloittaa toisen matkan.

Matkan tietoihin meneminen

Voit aloittaa matkan, poistua sen tiedoista ja palata matkan tietoihin jatkamaan kirjausta myöhemmin. Meneillään olevan matkan tietoihin meneminen tapahtuu samalla tavalla kuin matkan aloittaminen: jos matkoja on meneillään, matkakirjauksen avaaminen vie meneillään olevan matkan tietoihin.

 • Mene itsenäisen matkan tietoihin napauttamalla päävalikossa Matkakirjaus.

 • Mene tehtävään liittyvän matkan tietoihin napauttamalla tehtävän tiedoissa tai tuntikirjauksessa tehtävän kohdalla Kirjaa matka.

Kohdeosoitteen lisääminen

Matka voi kulkea usean kohdeosoitteen kautta. Kohdeosoite lisätään seuraavasti:

 1. Mene matkan tietoihin.

 2. Napauta Lisää kohdeosoite.

 3. BSM Mobiili avaa listan osoitteista, joista voit valita kohdeosoitteen. Saat tavarantoimittajien tukkunoutopisteiden osoitteet tarvittaessa näkyville napauttamalla Tukkurit ja napauttamalla sitten haluamaasi tavarantoimittajaa. Valitse kohdeosoite napauttamalla sitä.

  Voit tarvittaessa lukea lisää valittavissa olevista osoitteista alempaa osiosta Valittavissa olevat osoitteet.

Matkan toteutumien kirjaaminen

Lähtö- ja kohdeosoitteiden välisiin matkaosuuksiin kirjautuu automaattisesti matkaosuuden pituuden verran matkan oletustoteutumaa, tyypillisimmin kilometrikorvausta. Toteutumien automaattinen kirjautuminen edellyttää, että Mercuksen tekninen tuki on lisännyt yrityksesi asetuksiin matkojen oletustoteutuman.

Oletustoteutuman lisäksi voit kirjata matkan toteutumiin muita matkakustannuksia käytössäsi olevista palkkalajeista. Kustannusten kirjaaminen edellyttää, että

 • sinut tai tiimisi on yhdistetty palkkalajiryhmään

 • sinulla on pääsy nimiketietokantaan, johon palkkalajeja vastaavat nimikkeet on tallennettu

 • palkkalajiryhmääsi kuuluu palkkalajeja, jotka Mercuksen tekninen tuki on kytkenyt käyttöön matkakirjausten kustannuksiin.

Matkaan kirjataan toteutumia seuraavasti:

 1. Mene matkan tietoihin.

 2. BSM Mobiili listaa lähtö- ja kohdeosoitteiden väliset matkaosuudet. Laajenna haluamasi matkaosuuden tiedot napauttamalla sitä.

 3. Napauta Lisää kustannusnimike.

 4. Avautuva lista näyttää matkan kustannusnimikkeinä käytössäsi olevat palkkalajit. Valitse nimike napauttamalla sitä.

 5. Syötä määrä.

 6. Selitä Kommenteissa kustannuksen peruste.

 7. Napauta Tallenna.

Matkaan liittyvät toteutumat on kuitattava dokumentoiduiksi samalla tavalla kuin muutkin tehtävän toteutumat – yrityksesi toimintamallista riippuen joko tehtävän toteutumien tai tuntikirjauksen kautta. Lue lisää ohjeesta Toteutumien dokumentointi.

Matkan päättäminen

 1. Mene matkan tietoihin.

 2. Napauta Päätä matka.

Valittavissa olevat osoitteet

Kun valitset matkalle lähtö- ja kohdeosoitteita, valittavissasi ovat seuraavat osoitteet:

 • oma kotiosoitteesi

 • toimistosi ja mahdollisten sivutoimipisteidesi osoitteet

 • kuluvan päivän tehtävien osoitteet – tehtävän osoitteen puuttuessa näytetään tehtävän projektin toimitusosoite, pääprojektin toimitusosoite tai pääprojektin kohteen osoite

 • kuluvan päivän projektien toimitusosoitteet – näihin luetaan projektit, joihin sinut on varattu ja joiden aliprojekteissa on kuluvalle päivälle tehtäviä, ja projektin toimitusosoitteen puuttuessa näytetään pääprojektin toimitusosoite tai pääprojektin kohteen osoite

 • tavarantoimittajien tukkunoutopisteiden osoitteet – osoitteen voi yhdistää tavarantoimittajaan tukkunoutopisteenä, jos Mercuksen tekninen tuki on kytkenyt Tukkunoutopiste-roolin käyttöön yrityksesi asetuksissa.