Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Tehtävän merkitseminen dokumentoiduksi

Kun tehtävä ja tehtävän toteutumien dokumentointi on valmis, tehtävä kuitataan dokumentoiduksi eli se ja siihen kirjaamasi toteutumat siirretään tilaan Dokumentoitu. Jos tehtävällä on monta suorittajaa, tehtävä siirtyy tilaan Dokumentoitu vasta, kun kaikki suorittajat ovat omalta osaltaan kuitanneet tehtävän dokumentoiduksi.

  • Napauta tehtävän näkymässä Kuittaa dokumentoiduksi.

    Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

Huomaa: Tehtävää ei voi kuitata dokumentoiduksi, jos siltä puuttuu projekti. Katso Tehtävän projektin valitseminen.