Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Tehtävän kohteesta toiseen siirtyminen

Esimerkiksi huoltotehtäviin liittyy usein monta kohdetta. Kun yhden kohteen huolto on saatu valmiiksi, siirrytään yleensä seuraavaan kohteeseen. Se tehdään tehtävän kohteen seuraavien ja edeltävien kohteiden kautta.

  1. Napauta tehtävän sivulla Kohteet.

    Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

  2. Napauta kohdetta.

  3. Napauta Edeltävät kohteet tai Seuraavat kohteet.

    Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

  4. Siirry haluamasi kohteen tietoihin napauttamalla kohdetta.