Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Tehtävän lopettaminen

Jos tehtävä jää käyntiin

Voit poistua tehtävätyyppisestä tehtävästä ja jättää sen käyntiin joko muiden suoritettavaksi tai jatkaaksesi sitä myöhemmin.

  • Napauta tehtävän näkymässä Poistu tehtävästä.

Jos tehtävä on valmis

Voit merkitä tehtävätyyppisen tehtävän valmiiksi, jos siihen liittyneenä ei ole muita suorittajia, ja tapaamisen tai puhelun muista suorittajista riippumatta.

  • Napauta tehtävän näkymässä Suoritettu työmaalla.

Jos tehtävä tarvitsee jatkotehtävän

Voit lopettaa tehtävän ja luoda sille automaattisesti jatkotehtävän eli seuraavan tehtävän.

  1. Napauta tehtävän näkymässä Ei valmis.

  2. Kirjoita syy, miksi tehtävä ei valmistunut, ja napauta sitten Seuraava.

  3. Napauta ajankohtaa, jolloin jatkat tehtävää.