Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Havainnon muokkaaminen

Voit muokata itse lisäämiesi havaintojen kuvausta.

  1. Napauta BSM Mobiilin päävalikossa Havainnot.

  2. Napauta havaintoa, jota haluat muokata.

  3. Napauta Muokkaa.

  4. Tee tarvittavat muutokset havainnon kuvaukseen.

  5. Napauta Tallenna.