Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Myyntiyksikkötoteutumien dokumentointi

Voit dokumentoida BSM Mobiilissa toteutuneiden nimikkeiden sijaan suoraan myös tehtävän toteutuneet myyntiyksiköt eli asiakkalta laskutettavat yksiköt. Tämä edellyttää, ettei myyntiyksikköjä ole piilotettu käyttäjäryhmäsi tehtäväsivulta.

 1. Napauta tehtävän näkymässä Myyntiyksiköt.

 2. Avautuva näkymä näyttää tehtävään lisätyt myyntiyksiköt. Jos haluat lisätä toteutuman jollekin niistä, tee näin:

  • Napauta haluamaasi myyntiyksikköä.

  • Napauta Lisää toteutuma.

  Jos haluamaasi myyntiyksikköä ei ole lisätty tehtävään, voit lisätä sen näin:

  • Napauta Lisää toteutuma.

  • Avautuva näkymä näyttää tehtävän sopimukseen kuuluvat myyntiyksiköt. Valitse myyntiyksikkö napauttamalla sitä.

 3. Syötä toteutuman määrä ja napauta sitten Tallenna.

Tehtävän vastuuhenkilö voi muodostaa dokumentoiduista myyntiyksiköistä tehtävän lopullisen laskutusaineiston.

Katso myös