Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Toteutumien dokumentointi

Toteutumat ovat tehtävään käytettyjä materiaali-, työ- ja muita nimikkeitä. Yleensä toteutumat kirjataan tehtävää lopetettaessa tai esimerkiksi kerralla päivän tai viikon päätteeksi. Toteutuneet työtunnit voivat kirjautua myös täysin automaattisesti.

Tässä ohjeessa kuvataan eri tavat kirjata toteutumia ja kuitata niitä dokumentoiduiksi. Yrityksesi toimintamallista riippuu, mitä tapaa tai tapoja toteutumien kirjaamiseen käytetään.

Toteutuneiden nimikkeiden kirjaaminen

Jos yrityksesi kirjaa tehtäviin toteutuneiden työtuntien lisäksi muun tyyppiset toteutumat, kuten materiaalin, toteutumat kirjataan tässä osiossa kuvatulla tavalla.

Työkalujen toteutumien kirjaamisesta voit lukea alempaa osiosta Työkalun toteutumien kirjaaminen.

Edellytykset

Voit kirjata tehtäviin toteutumia alla kuvatulla tavalla, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Sinulla on pääsy nimiketietokantoihin, joihin kirjattavat nimikkeet on tallennettu.

 • Toteutumia ei ole piilotettu käyttäjäryhmäsi tehtäväsivulta.

Toteutuman kirjaaminen suunnitelluille nimikkeille

 1. Napauta tehtävän näkymässä Toteutumat.

  Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

 2. BSM Mobiili listaa tehtävän suunnitellun sisällön. Napauta nimikettä, jonka toteutumat haluat kirjata.

 3. Napauta Lisää toteutuma.

 4. Syötä määrä ja napauta sitten Tallenna.

Toteutuman kirjaaminen suunnittelemattomille nimikkeille

Voit lisätä tehtävään toteutumia käytössäsi olevista nimiketietokannoista sekä tehtävän projektiin yhdistettyjen varastojen vapaista nimikkeistä.

 1. Napauta tehtävän näkymässä Toteutumat.

  Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

 2. Napauta Lisää nimike.

 3. BSM Mobiili listaa käytössäsi olevat nimiketietokannat sekä tehtävän projektin varastot. Valitse nimiketietokanta tai varasto napauttamalla sitä.

 4. Hae nimikettä nimen tai koodin osalla.

 5. Napauta nimikettä hakutuloksissa.

 6. Syötä määrä ja napauta sitten Tallenna.

Toteutuman muokkaaminen

Voit muokata itse kirjaamiasi toteutumia seuraavasti:

 1. Napauta tehtävän näkymässä Toteutumat.

 2. Napauta muokattavaa nimikettä.

 3. Siirry sivun yläosassa olevilla nuolilla haluamasi päivän kohdalle.

 4. Napauta muokattavaa toteutumaa.

 5. Napauta Muokkaa.

 6. Syötä uusi määrä. Se korvaa vanhan määrän.

 7. Napauta Tallenna.

Toteutumien kuittaaminen dokumentoiduksi

Toteutuman kuittaaminen dokumentoiduksi tarkoittaa, että toteutuman kirjaaminen on valmis eikä siihen ole enää tulossa muutoksia. Tehtävään kirjaamasi toteutumat kuittautuvat dokumentoiduksi, kun kuittaat itse tehtävän dokumentoiduksi. Voit kuitenkin tarvittaessa kuitata toteutumat dokumentoiduiksi myös ilman tehtävän kuittaamista.

 1. Napauta tehtävän näkymässä Toteutumat.

 2. Napauta nimikettä.

 3. Jos tälle päivälle ei ole kirjattu toteutumia, siirry sivun yläosassa päivämäärän vieressä olevilla nuolilla sellaisen päivän kohdalle, jolle on.

 4. Napauta toteutumaa.

 5. Napauta Kuittaa dokumentoiduksi.

Tuntien kirjaaminen tehtävään

Jos yrityksesi kirjaa tehtäviin vain niihin kuluneet työtunnit muttei materiaalia, alihankintaa, työkaluja tai muita kustannuksia, tunnit on helpointa kirjata alla kuvatulla tavalla.

Edellytykset

Voit kirjata tehtävään toteutuneet tuntisi alla kuvatulla tavalla, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Sinut tai tiimisi on yhdistetty palkkalajiryhmään.

 • Palkkalajiryhmääsi kuuluu palkkalajeja, jotka ovat käytössä tehtävän tuntikirjauksessa.

 • Sinulla on pääsy nimiketietokantaan, johon palkkalajeja vastaavat työnimikkeet on tallennettu.

 • Tuntikirjausta ei ole piilotettu käyttäjäryhmäsi tehtäväsivulta.

Tuntien kirjaaminen

 1. Napauta tehtävän näkymässä Tuntikirjaus.

 2. Siirry sivun yläosassa päivämäärän vieressä olevilla nuolilla sen päivän kohdalle, jonka tunnit haluat kirjata.

 3. Napauta Lisää toteutuma.

 4. BSM Mobiili listaa käytössäsi olevat palkkalajit. Eniten käyttämäsi palkkalajit näkyvät ylimpänä ja kaikki palkkalajit niiden alla. Napauta palkkalajia, johon haluat kirjata tunteja.

  Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

 5. Syötä määrä, jonka haluat palkkalajia kirjata.

 6. Napauta Tallenna.

Huomaa: Palkkalajin tiedoissa voidaan määrittää, että määrän lisäksi toteutumaan kirjataan kommentit. Kommentit voidaan myös valita pakollisiksi, jolloin toteutumaa ei voi tallentaa ilman kommentteja.

Vinkki: Palkkalajeille voidaan lisätä yrityksesi asetuksissa mukautettuja parametreja, joille syötetään arvot osana tuntikirjausta. Jos yrityksesi käyttää palkkalajina esimerkiksi kilometrikorvausta, sille voidaan lisätä mukautetut parametrit matkamittarin alku- ja loppulukemalle. Tällöin kilometrikorvauksen tallentamisen jälkeen alku- ja loppulukemalle avautuvat omat sivunsa, joihin mittarilukemat syötetään. Lisätietoja mukautetuista parametreista saat Mercuksen teknisestä tuesta.

Kirjattujen tuntien muokkaaminen

Voit muokata omia tuntejasi seuraavasti:

 1. Napauta tehtävän näkymässä Tuntikirjaus.

 2. Siirry sivun yläosassa päivämäärän vieressä olevilla nuolilla sen päivän kohdalle, jonka toteutuneita tunteja haluat muokata.

 3. Napauta haluamaasi palkkalajia.

 4. Avautuva näkymä näyttää palkkalajin tiedot ja listaa siihen kirjatut toteutumat. Napauta muokattavaa toteutumaa.

 5. Jos haluat muokata toteutuman määrää, tee näin:

  • Napauta Muokkaa.

  • Syötä uusi määrä. Se korvaa vanhan määrän.

  • Napauta Tallenna.

  Jos haluat muokata toteutuman aloitus- tai lopetusaikaa, jolloin määrä päivityy automaattisesti niiden mukaiseksi, tee näin:

  • Napauta Muokkaa aikoja.

  • Napauta joko Aloitusaika tai Lopetusaika.

  • Valitse uusi aika ja napauta Tallenna.

Kirjattujen tuntien kuittaaminen dokumentoiduiksi

Tuntikirjauksen kuittaaminen dokumentoiduksi tarkoittaa, että kirjaus on valmis eikä siihen ole enää tulossa muutoksia.

Tehtävään kirjaamasi tunnit kuittautuvat dokumentoiduiksi, kun kuittaat itse tehtävän dokumentoiduksi. Voit kuitenkin tarvittaessa kuitata tehtävän omia tuntikirjauksiasi dokumentoiduiksi myös yksi kerrallaan tai päivä kerrallaan.

 1. Napauta tehtävän näkymässä Tuntikirjaus.

 2. Siirry sivun yläosassa päivämäärän vieressä olevilla nuolilla haluamasi päivän kohdalle.

 3. Jos haluat kuitata päivän kaikki tunnit dokumentoiduiksi, napauta Kuittaa dokumentoiduksi.

  Jos haluat kuitata tietyn palkkalajin dokumentoiduksi, napauta haluamaasi palkkalajia ja napauta sitten Kuittaa dokumentoiduksi.

Tuntien kirjaaminen kerralla useaan tehtävään

Jos yrityksessäsi kirjataan kerralla esimerkiksi koko päivän tai viikon toteutuneet tunnit, se voidaan tehdä alla kuvatulla tavalla.

Edellytykset

Voit kirjata toteutuneet tuntisi tehtäviin alla kuvatulla tavalla, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Sinut tai tiimisi on yhdistetty palkkalajiryhmään.

 • Palkkalajiryhmääsi kuuluu palkkalajeja, jotka ovat käytössä tehtävän tuntikirjauksessa.

 • Sinulla on pääsy nimiketietokantaan, johon palkkalajeja vastaavat työnimikkeet on tallennettu.

 • Tuntikirjausta ei ole piilotettu käyttäjäryhmäsi päävalikosta tai henkilöiden sivuilta.

Tuntien kirjaaminen

 1. Napauta BSM Mobiilin päävalikossa tai omissa tiedoissasi Tuntikirjaus.

  Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

 2. Siirry sivun yläosassa päivämäärän vieressä olevilla nuolilla sen päivän kohdalle, jonka tunnit haluat kirjata.

  Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

 3. BSM Mobiili listaa tehtävät kategorisoituina sen perusteella, miten tehtävä liittyy sinuun. Laajenna kategoria napauttamalla sitä.

 4. BSM Mobiili listaa kategorian tehtävät projekteittain. Laajenna projekti napauttamalla sitä.

 5. Napauta tehtävää, jonka tunnit haluat kirjata.

 6. Napauta Lisää toteutuma.

 7. BSM Mobiili listaa käytössäsi olevat palkkalajit. Eniten käyttämäsi palkkalajit näkyvät ylimpänä ja kaikki palkkalajit niiden alla. Napauta palkkalajia, johon haluat kirjata tunteja.

  Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

 8. Syötä määrä, jonka haluat palkkalajia kirjata.

 9. Napauta Tallenna.

 10. Palaa tarvittaessa tehtävälistaan napauttamalla sivun vasemmassa yläkulmassa olevaa nuolta ja toista sitten vaiheita 2–9, kunnes olet kirjannut tarvittavat tunnit.

Vinkki: Voit halutessasi etsiä tehtävän selaamisen sijasta kirjoittamalla osan sen nimestä tai ID:stä näkymän yläreunassa olevaan hakukenttään.

Huomaa: Palkkalajin tiedoissa voidaan määrittää, että määrän lisäksi toteutumaan kirjataan kommentit. Kommentit voidaan myös valita pakollisiksi, jolloin toteutumaa ei voi tallentaa ilman kommentteja.

Vinkki: Palkkalajeille voidaan lisätä yrityksesi asetuksissa mukautettuja parametreja, joille syötetään arvot osana tuntikirjausta. Jos yrityksesi käyttää palkkalajina esimerkiksi kilometrikorvausta, sille voidaan lisätä mukautetut parametrit matkamittarin alku- ja loppulukemalle. Tällöin kilometrikorvauksen tallentamisen jälkeen alku- ja loppulukemalle avautuvat omat sivunsa, joihin mittarilukemat syötetään. Lisätietoja mukautetuista parametreista saat Mercuksen teknisestä tuesta.

Kirjattujen tuntien muokkaaminen

Voit muokata omia tuntejasi seuraavasti:

 1. Napauta BSM Mobiilin päävalikossa tai omissa tiedoissasi Tuntikirjaus.

 2. Siirry sivun yläosassa päivämäärän vieressä olevilla nuolilla sen päivän kohdalle, jonka toteutuneita tunteja haluat muokata.

 3. BSM Mobiili listaa tehtävät kategorisoituina sen perusteella, miten tehtävä liittyy sinuun. Laajenna kategoria napauttamalla sitä.

 4. BSM Mobiili listaa kategorian tehtävät projekteittain. Laajenna projekti napauttamalla sitä.

 5. Napauta haluamaasi tehtävää.

 6. Napauta haluamaasi palkkalajia.

 7. Avautuva näkymä näyttää palkkalajin tiedot ja listaa siihen kirjatut toteutumat. Napauta muokattavaa toteutumaa.

  Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

 8. Jos haluat muokata toteutuman määrää, tee näin:

  • Napauta Muokkaa.

  • Syötä uusi määrä. Se korvaa vanhan määrän.

  • Napauta Tallenna.

  Jos haluat muokata toteutuman aloitus- tai lopetusaikaa, jolloin määrä päivityy automaattisesti niiden mukaiseksi, tee näin:

  • Napauta Muokkaa aikoja.

  • Napauta joko Aloitusaika tai Lopetusaika.

  • Valitse uusi aika ja napauta Tallenna.

Kirjattujen tuntien kuittaaminen dokumentoiduiksi

Tuntikirjauksen kuittaaminen dokumentoiduksi tarkoittaa, että kirjaus on valmis eikä siihen ole enää tulossa muutoksia.

Tehtävään toimittamasi tunnit kuittautuvat dokumentoiduksi, kun kuittaat itse tehtävän dokumentoiduksi. Voit kuitenkin tarvittaessa kuitata omia tuntikirjauksiasi dokumentoiduiksi myös yksi kerrallaan tai kuluva päivä, viikko tai palkkakausi kerrallaan.

Kirjattujen tuntien kuittaaminen dokumentoiduiksi yksitellen

 1. Napauta BSM Mobiilin päävalikossa tai omissa tiedoissasi Tuntikirjaus.

 2. Siirry sivun yläosassa päivämäärän vieressä olevilla nuolilla haluamasi päivän kohdalle.

 3. BSM Mobiili listaa tehtävät kategorisoituina sen perusteella, miten tehtävä liittyy sinuun. Laajenna kategoria napauttamalla sitä.

 4. BSM Mobiili listaa kategorian tehtävät projekteittain. Laajenna projekti napauttamalla sitä.

 5. Napauta haluamaasi tehtävää.

 6. Jos haluat kuitata kaikki tehtävään kyseiselle päivälle toimittamasi tunnit, napauta Kuittaa dokumentoiduksi.

  Jos haluat kuitata tietyn palkkalajin dokumentoiduksi, napauta haluamaasi palkkalajia ja napauta sitten Kuittaa dokumentoiduksi.

Kuluvan päivän, viikon tai palkkakauden tuntien kuittaaminen dokumentoiduiksi

 1. Napauta BSM Mobiilin päävalikossa Tuntikirjaus tai mene omiin tietoihisi napauttamalla BSM Mobiilin oikeassa yläkulmassa rataskuvaketta ja napauttamalla sitten Omat tiedot.

 2. Näkymän alareunassa on yhteenveto kuluvalle päivälle, viikolle ja palkkakaudelle kirjatuista tunneistasi. Napauta haluamasi yhteenvedon alla Kuittaa dokumentoiduksi.

 3. Kuittaa aikavälin toteutumat dokumentoiduiksi napauttamalla Kuittaa dokumentoiduksi.

Tuntien kirjaaminen osastoon

Jos yrityksessäsi ei kirjata toteutuneita tunteja tehtäviin, ne voidaan kirjata osastoon alla kuvatulla tavalla.

Edellytykset

Voit kirjata toteutuneet tuntisi alla kuvatulla tavalla, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Sinut on yhdistetty osastoon, joka on valittu oletusosastoksesi.

 • Sinut tai tiimisi on yhdistetty palkkalajiryhmään.

 • Palkkalajiryhmääsi kuulu palkkalajeja, jotka ovat käytössä osaston tuntikirjauksessa.

 • Sinulla on pääsy nimiketietokantaan, johon palkkalajeja vastaavat työnimikkeet on tallennettu.

 • Tuntikirjausta ei ole piilotettu käyttäjäryhmäsi päävalikosta tai henkilöiden sivuilta.

Tuntien kirjaaminen

 1. Mene osaston tuntikirjaukseen jollain seuraavista tavoista. Käytettävissä olevat tavat riippuvat käyttäjäryhmäsi asetuksista.

  • Napauta BSM Mobiilin päävalikossa Tuntikirjaus osastoon.

   Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

  • Napauta BSM Mobiilin päävalikossa Tuntikirjaus ja napauta sitten Osaston toteutumat.

  • Napauta omissa tiedoissasi Tuntikirjaus ja napauta sitten Osaston toteutumat.

 2. Siirry sivun yläosassa päivämäärän vieressä olevilla nuolilla sen päivän kohdalle, jonka tunnit haluat kirjata.

 3. Napauta Lisää toteutuma.

 4. BSM Mobiili listaa käytössäsi olevat palkkalajit. Eniten käyttämäsi palkkalajit näkyvät ylimpänä ja kaikki palkkalajit niiden alla. Napauta palkkalajia, johon haluat kirjata tunteja.

  Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

 5. Syötä määrä, jonka haluat palkkalajia kirjata.

 6. Napauta Tallenna.

Huomaa: Palkkalajin tiedoissa voidaan määrittää, että määrän lisäksi toteutumaan kirjataan kommentit. Kommentit voidaan myös valita pakollisiksi, jolloin toteutumaa ei voi tallentaa ilman kommentteja.

Kirjattujen tuntien muokkaaminen

Voit muokata omia tuntejasi seuraavasti:

 1. Mene osaston tuntikirjaukseen jollain seuraavista tavoista. Käytettävissä olevat tavat riippuvat käyttäjäryhmäsi asetuksista.

  • Napauta BSM Mobiilin päävalikossa Tuntikirjaus osastoon.

   Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

  • Napauta BSM Mobiilin päävalikossa Tuntikirjaus ja napauta sitten Osaston toteutumat.

  • Napauta omissa tiedoissasi Tuntikirjaus ja napauta sitten Osaston toteutumat.

 2. Siirry sivun yläosassa päivämäärän vieressä olevilla nuolilla sen päivän kohdalle, jonka toteutuneita tunteja haluat muokata.

 3. Napauta haluamaasi palkkalajia.

 4. Avautuva näkymä näyttää palkkalajin tiedot ja listaa siihen kirjatut toteutumat. Napauta muokattavaa toteutumaa.

 5. Napauta Muokkaa.

 6. Syötä uusi määrä. Se korvaa vanhan määrän.

 7. Napauta Tallenna.

Kirjattujen tuntien kuittaaminen dokumentoiduiksi

Tuntikirjauksen kuittaaminen dokumentoiduksi tarkoittaa, että kirjaus on valmis eikä siihen ole enää tulossa muutoksia. Voit kuitata osastoon kirjatut tunnit dokumentoiduiksi päivä kerrallaan, kuluva viikko kerrallaan tai kuluva palkkakausi kerrallaan.

Kirjattujen tuntien kuittaaminen dokumentoiduiksi päivä kerrallaan

 1. Mene osaston tuntikirjaukseen jollain seuraavista tavoista. Käytettävissä olevat tavat riippuvat käyttäjäryhmäsi asetuksista.

  • Napauta BSM Mobiilin päävalikossa Tuntikirjaus osastoon.

   Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

  • Napauta BSM Mobiilin päävalikossa Tuntikirjaus ja napauta sitten Osaston toteutumat.

  • Napauta omissa tiedoissasi Tuntikirjaus ja napauta sitten Osaston toteutumat.

 2. Siirry sivun yläosassa päivämäärän vieressä olevilla nuolilla haluamasi päivän kohdalle.

 3. Jos haluat kuitata päivän kaikki tunnit dokumentoiduiksi, napauta Kuittaa dokumentoiduksi.

  Jos haluat kuitata tietyn palkkalajin dokumentoiduksi, napauta haluamaasi palkkalajia ja napauta sitten Kuittaa dokumentoiduksi.

Kuluvan päivän, viikon tai palkkakauden tuntien kuittaaminen dokumentoiduiksi

 1. Napauta BSM Mobiilin päävalikossa Tuntikirjaus tai mene omiin tietoihisi napauttamalla BSM Mobiilin oikeassa yläkulmassa rataskuvaketta ja napauttamalla sitten Omat tiedot.

 2. Näkymän alareunassa on yhteenveto kuluvalle päivälle, viikolle ja palkkakaudelle kirjatuista tunneistasi. Napauta haluamasi yhteenvedon alla Kuittaa dokumentoiduksi.

 3. Kuittaa aikavälin toteutumat dokumentoiduiksi napauttamalla Kuittaa dokumentoiduksi.

Ylityötuntien kirjaaminen

Tuntikirjaus voidaan mukauttaa niin, että kirjatulle toteutumalle valitaan, onko se ylityötä, ja että normaali työ ja ylityö eritellään tuntikirjauksen yhteenvedoissa.

Mukauttaminen tarkoittaa, että ylitöiden kirjaamisessa käytettäville palkkalajeille lisätään parametri, jotka tukee ylitöiden kirjaamista. Lisätietoa saat Mercuksen teknisestä tuesta.

Kun tuntikirjaus on mukautettu ylityötuntien kirjaamista varten, ylityö kirjataan seuraavasti:

 1. Tee tuntikirjaus normaalisti tehtävään tai osastoon. (Katso ylempänä olevat osiot Tuntien kirjaaminen tehtävään, Tuntien kirjaaminen kerralla useaan tehtävään tai Tuntien kirjaaminen osastoon.)

 2. Mene kirjaamasi palkkalajin toteutumiin napauttamalla palkkalajia.

  Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

 3. Mene toteutuman tietoihin napauttamalla toteutumaa.

 4. Napauta Lisätiedot-osiossa ylityöparametria.

  Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

 5. Valitse parametrille oikea arvo napauttamalla sitä.

Työkalun toteutumien kirjaaminen

Työkalujen toteutumia voidaan kirjata tehtäviin tässä osiossa kuvatulla tavalla.

Edellytykset

Voit kirjata tehtävään lisätyille työkaluille toteutumia, jos työkaluja ei ole piilotettu käyttäjäryhmäsi tehtäväsivulta.

Jos käytät BSM Mobiilia alihankkijayrityksen tunnuksilla, voit kirjata toteutumia vain työkaluille, joihin oma yrityksesi on yhdistetty omistajana. Muiden yritysten omistamat työkalut eivät näy tehtävän tiedoissa.

Toteutuman kirjaaminen

 1. Napauta tehtävän näkymässä Työkalut.

  Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

 2. Napauta työkalua, jolle haluat kirjata toteutumia.

 3. Napauta Lisää toteutuma.

 4. Avautuva lista näyttää työkalulla käytettävissä olevat kustannukset. Napauta haluamaasi kustannusta.

 5. Syötä toteutuneen kustannuksen määrä ja napauta sitten Tallenna.

Toteutuman muokkaaminen

Voit muokata itse kirjaamiasi toteutumia seuraavasti:

 1. Napauta tehtävän näkymässä Työkalut.

 2. Napauta työkalua, jonka toteutumia haluat muokata.

 3. Napauta Toteutumat-luettelossa haluamaasi kustannusta.

 4. Avautuva näkymä listaa kustannukselle kirjatut toteutumat. Napauta haluamaasi toteutumaa.

 5. Jos haluat muokata toteutuman määrää, tee näin:

  • Napauta Muokkaa.

  • Syötä uusi määrä. Se korvaa vanhan määrän.

  • Napauta Tallenna.

  Jos haluat muokata toteutuman aloitus- tai lopetusaikaa, jolloin määrä päivittyy automaattisesti niiden mukaiseksi, tee näin:

  • Napauta Muokkaa aikoja. Jos painiketta ei näy, toteutumalla ei ole aloitus- ja lopetusaikaa, joita voisi muokata.

  • Napauta joko Aloitusaika tai Lopetusaika.

  • Valitse uusi aika ja napauta Tallenna.

Toteutumien kuittaaminen dokumentoiduiksi

Toteutuman kuittaaminen dokumentoiduksi tarkoittaa, että toteutuman kirjaaminen on valmis eikä siihen ole enää tulossa muutoksia. Tehtävään kirjaamasi toteutumat kuittautuvat dokumentoiduksi, kun kuittaat itse tehtävän dokumentoiduksi. Voit kuitenkin tarvittaessa kuitata toteutumia dokumentoiduiksi myös yksitellen.

 1. Napauta tehtävän näkymässä Työkalut.

 2. Napauta haluamaasi työkalua.

 3. Napauta Toteutumat-luettelossa haluamaasi kustannusta.

 4. Siirry sivun yläosassa päivämäärän vieressä olevilla nuolilla haluamasi päivän kohdalle.

 5. Jos haluat kuitata kaikki listatut toteutumat dokumentoiduiksi, napsauta Kuittaa dokumentoiduksi.

  Jos haluat kuitata tietyn toteutuman dokumentoiduksi, napsauta haluamaasi toteutumaa ja napsauta sitten Kuittaa dokumentoiduksi.

Katso myös