Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Tehtävän luominen

Voit luoda BSM Mobiilissa uusia tehtäviä itsellesi ja tarvittaessa myös muille. BSM Mobiili täydentää tehtävän asiakkaan ja asiakkaan yhteyshenkilön automaattisesti tehtävän luomispaikan perusteella.

Tehtävän automaattinen resursointi

Oletuksena voit luoda BSM Mobiilissa uusia tehtäviä itsellesi. Kun luot tehtävän, sinut lisätään siihen siis automaattisesti osallistujaksi.

Mercuksen tekninen tuki voi tarvittaessa kytkeä tämän automaattisen resursoinnin pois päältä yrityksen asetuksista. Tällöin tehtävään lisätään osallistujat luomisen jälkeen.

Tehtävän luominen yrityksen sivulta

Kun luot tehtävän yrityksen sivulta, yrityksestä tulee automaattisesti tehtävän asiakas.

Voit luoda tehtäviä yrityksen sivulta, jos nämä edellytykset täyttyvät:

 • Sinulla on käyttöoikeus yritysten tarkasteluun.

 • Yrityksiä ei ole piilotettu käyttäjäryhmäsi päävalikosta.

 • Tehtävän luomispainiketta ei ole piilotettu käyttäjäryhmäsi yrityssivulta. Painike voidaan piilottaa joko kaikkien yritysten sivuilta tai vain oman yrityksesi sivulta, jolloin voit luoda tehtäviä vain muille yrityksille.

Tehtävä luodaan yrityksen sivulta seuraavasti:

 1. Etsi tehtävän asiakasyritys ja mene sen sivulle. Asiakasyritys voi olla myös oma yritys.

 2. Napauta Luo tehtävä.

 3. Kirjoita Tehtävän nimi ja napauta Luo tehtävä.

 4. Valitse napauttamalla aikaikkuna, jonka sisällä tehtävä pitää suorittaa.

Tehtävän luominen henkilön sivulta

Kun luot tehtävän henkilön sivulta, henkilön yrityksestä tulee automaattisesti tehtävän asiakas ja henkilöstä tehtävän yhteyshenkilö.

Voit luoda tehtäviä henkilön sivulta, jos nämä edellytykset täyttyvät:

 • Sinulla on käyttöoikeus henkilöiden tarkasteluun.

 • Henkilöitä ei ole piilotettu käyttäjäryhmäsi päävalikosta.

 • Tehtävän luomispainiketta ei ole piilotettu käyttäjäryhmäsi henkilösivulta. Painike voidaan piilottaa joko kaikkien henkilöiden sivuilta tai vaan omaan osastoosi kuuluvien henkilöiden sivuilta, jolloin voit luoda tehtäviä vain muiden osastojen henkilöille.

Tehtävä luodaan henkilön sivulta seuraavasti:

 1. Etsi tehtävän asiakkaan yhteyshenkilö ja mene tämän sivulle.

 2. Napauta Luo tehtävä.

 3. Kirjoita Tehtävän nimi ja napauta Luo tehtävä.

 4. Valitse napauttamalla aikaikkuna, jonka sisällä tehtävä pitää suorittaa.

Tehtävän luominen kohteen sivulta

Kun luot tehtävän kohteen sivulta, kohteen projektin asiakkaasta tai sen puuttuessa kohteen omistajasta tulee automaattisesti tehtävän asiakas. Myös tehtävän muita tietoja, kuten tiimi ja vastuuhenkilö, otetaan automaattisesti kohteen ja sen projektin tiedoista.

Voit luoda tehtäviä kohteen sivulta, jos nämä edellytykset täyttyvät:

Tehtävä luodaan kohteen sivulta seuraavasti:

 1. Etsi kohde ja mene sen sivulle.

 2. Napauta Luo tehtävä.

 3. Jos kohteen tiedoissa on projekti, jolla on aliprojekteja, BSM Mobiili avaa listan aliprojekteista. Valitse napauttamalla aliprojekti, johon tehtävä luodaan.

 4. Kirjoita Tehtävän nimi ja napauta Luo tehtävä.

 5. Valitse napauttamalla aikaikkuna, jonka sisällä tehtävä pitää suorittaa.

Tehtävän luominen pikavalikosta

Kun luot tehtävän pikavalikosta, tehtävän asiakasyritys ja yhteyshenkilö jäävät tyhjiksi.

Voit luoda tehtäviä pikavalikosta, jos nämä edellytykset täyttyvät:

 • Tehtävän luomispainiketta ei ole piilotettu käyttäjäryhmäsi pikavalikosta.

Tehtävä luodaan pikavalikosta seuraavasti:

 1. Napsauta BSM Mobiilin oikeassa yläkulmassa rataskuvaketta.

 2. Napauta Luo tehtävä.

 3. Kirjoita Tehtävän nimi ja napauta Luo tehtävä.

 4. Valitse napauttamalla aikaikkuna, jonka sisällä tehtävä pitää suorittaa.

Tehtävän luominen päiväkirjamerkinnästä

Voit luoda tehtävän toisen tehtävän päiväkirjamerkinnästä. Kyseisen tehtävän yrityksestä tulee automaattisesti uuden tehtävän asiakas ja yhteyshenkilöstä uuden tehtävän yhteyshenkilö. Päiväkirjamerkinnän sisällöstä tulee uuden tehtävän kuvaus.

Voit luoda tehtävän päiväkirjamerkinnästä, jos nämä edellytykset täyttyvät:

 • Päiväkirjaa ei ole piilotettu käyttäjäryhmäsi tehtäväsivulta.

 • Päiväkirjamerkinnästä ei ole vielä luotu tehtävää.

Päiväkirjamerkinnästä luodaan tehtävä seuraavasti:

 1. Napauta tehtävän sivulla Päiväkirja.

 2. Napauta päiväkirjamerkintää, josta haluat luoda tehtävän.

 3. Napauta Luo tehtävä.

Katso myös