Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Havainnon lisääminen

BSM Mobiililla voidaan kirjata esimerkiksi työturvallisuus- ja laatuhavaintoja.

Havainnon lisääminen pää- tai pikavalikosta

Kun lisäät havainnon pää- tai pikavalikosta, meneillään oleva tehtäväsi tallennetaan automaattisesti havainnon tietoihin tehtäväksi, jonka yhteydessä havainto on luotu. Tehtävän vastuuhenkilöstä tulee automaattisesti myös havainnon vastuuhenkilö, joka ottaa havainnon käsittelyynsä.

Voit lisätä havainnon pää- tai pikavalikosta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Yrityksesi ympäristöön on lisätty havaintotyypit, jotka ohjaavat havaintojen lisäämistä.

 • Havaintoja ei ole piilotettu käyttäjäryhmäsi päävalikosta tai havainnon lisäämistä käyttäjäryhmäsi pikavalikosta.

Havainto lisätään seuraavasti:

 1. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Napauta BSM Mobiilin päävalikossa Havainnot.

  • Napauta BSM Mobiilin oikeassa yläkulmassa rataskuvaketta.

   Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

 2. Napauta Lisää havainto.

 3. Valitse havainnolle tyyppi napauttamalla tyyppiä.

 4. Valitse havainnolle prioriteetti napauttamalla prioriteettia.

 5. Kirjoita tai sanele havainnolle kuvaus.

 6. Napauta Lisää kuva ja ota havainnon kohteesta kuva laitteellasi.

 7. Napauta Tallenna.

 8. Jos sinulla on havaintoa lisätessäsi meneillään tehtäviä, lopuksi havainnolle valitaan tehtävä, johon se liittyy. Jos sinulla on oletusosasto, voit myös valita, että havainto liittyy tehtävän sijasta oletusosastoosi. Valitse oikea tehtävä tai osasto napauttamalla sitä.

Havainnon lisääminen tehtävään

Kun lisäät havainnon tehtävän sivulta, kyseinen tehtävä tallennetaan automaattisesti havainnon tietoihin tehtäväksi, jonka yhteydessä havainto on luotu. Tehtävän vastuuhenkilöstä tulee automaattisesti myös havainnon vastuuhenkilö, joka ottaa havainnon käsittelyynsä.

Voit lisätä havainnon tehtävän sivulta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Yrityksesi ympäristöön on lisätty havaintotyypit, jotka ohjaavat havaintojen lisäämistä.

 • Havaintoja ei ole piilotettu käyttäjäryhmäsi tehtäväsivulta.

Havainto lisätään tehtävän sivulta seuraavasti:

 1. Napauta tehtävän sivulla Havainnot.

 2. Napauta Lisää havainto.

 3. Valitse havainnolle tyyppi napauttamalla tyyppiä.

 4. Valitse havainnolle prioriteetti napauttamalla prioriteettia.

 5. Kirjoita tai sanele havainnolle kuvaus.

 6. Napauta Lisää kuva ja ota havainnon kohteesta kuva laitteellasi.

 7. Napauta Tallenna.

Havainnon lisääminen henkilölle

Kun lisäät havainnon henkilön sivulta, kyseinen henkilö tallennetaan automaattisesti havainnon tietoihin henkilöksi, johon liittyen havainto on luotu.

Voit lisätä havainnon henkilön sivulta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Yrityksesi ympäristöön on lisätty havaintotyypit, jotka ohjaavat havaintojen lisäämistä.

 • Havaintoja ei ole piilotettu käyttäjäryhmäsi henkilösivulta.

Havainto lisätään henkilön sivulta seuraavasti:

 1. Napauta henkilön sivulla Havainnot.

 2. Napauta Lisää havainto.

 3. Valitse havainnolle tyyppi napauttamalla tyyppiä.

 4. Valitse havainnolle prioriteetti napauttamalla prioriteettia.

 5. Kirjoita tai sanele havainnolle kuvaus.

 6. Napauta Lisää kuva ja ota havainnon kohteesta kuva laitteellasi.

 7. Napauta Tallenna.

Havainnon lisääminen yritykselle

Kun lisäät havainnon yrityksen sivulta, kyseinen yritys tallennetaan automaattisesti havainnon tietoihin yritykseksi, johon liittyen havainto on luotu.

Voit lisätä havainnon yrityksen sivulta, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

 • Yrityksesi ympäristöön on lisätty havaintotyypit, jotka ohjaavat havaintojen lisäämistä.

 • Havaintoja ei ole piilotettu käyttäjäryhmäsi yrityssivulta.

Havainto lisätään yrityksen sivulta seuraavasti:

 1. Napauta yrityksen sivulla Havainnot.

 2. Napauta Lisää havainto.

 3. Valitse havainnolle tyyppi napauttamalla tyyppiä.

 4. Valitse havainnolle prioriteetti napauttamalla prioriteettia.

 5. Kirjoita tai sanele havainnolle kuvaus.

 6. Napauta Lisää kuva ja ota havainnon kohteesta kuva laitteellasi.

 7. Napauta Tallenna.

Katso myös