Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tehtävän työkalujen lisääminen ja poistaminen

Edellytykset

Voit lisätä tehtävään työkaluja ja poistaa niitä, jos työkaluja ei ole piilotettu käyttäjäryhmäsi tehtäväsivulta.

Jos käytät BSM Mobiilia alihankkijayrityksen tunnuksilla, voit lisätä ja poistaa ja nähdä tehtävän tiedoissa vain sellaisia työkaluja, joihin oma yrityksesi on yhdistetty omistajana.

Työkalun lisääminen tehtävään

  1. Avaa lista tehtävän työkaluista napauttamalla tehtävän näkymässä Työkalut.

    Kuvankaappaus BSM Mobiilista Kuvankaappaus BSM Mobiilista

  2. Napauta Lisää työkalu.

  3. Avautuva lista näyttää yrityksesi työkalut. Voit tarvittaessa etsiä tiettyä työkalua kirjoittamalla osan sen nimestä tai koodista hakukenttään ja painamalla Enter.

  4. Avaa työkalun tiedot napauttamalla työkalua.

  5. Napauta Lisää tehtävään.

Jos työkalulla on oletuskustannus, työkalun lisääminen meneillään olevaan tehtävään käynnistää työkalulle osallistumisen, jonka ajalta tehtävän toteutumiin kirjataan automaattisesti työkalun oletuskustannusta. Osallistuminen päättyy, kun tehtävä kirjataan suoritetuksi tai kun työkalu lisätään toiseen tehtävään.

Työkalun poistaminen tehtävästä

Voit poistaa työkalun tehtävästä, jos sille ei ole vielä kirjautunut tai kirjattu tehtävään toteutumia.

  1. Avaa lista tehtävän työkaluista napauttamalla tehtävän näkymässä Työkalut.

  2. Avaa haluamasi työkalun tiedot napauttamalla työkalua.

  3. Napauta Poista tehtävästä. Jos painike puuttuu, työkalulle on luultavasti kirjattu jo toteutumia.

Katso myös