Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Ostotilausvahvistuksen kirjaaminen

Jos yrityksesi lähettää ostotilauksia sähköisesti UBL-sanomana, myös ostotilausvahvistukset voidaan vastaanottaa ja kirjata automaattisesti. Käsin voit kirjata ostotilausvahvistuksen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Sinulla on käyttöoikeus toimitustarpeisiin.

  • Ostotilaus on tilassa Tilattu tai Vahvistettu puutteellisesti.

Ostotilausvahvistus kirjataan seuraavasti:

  1. Napsauta päävalikossa Ostotilaukset.

  2. Etsi ostotilaus ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  3. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

  4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Kirjaa vahvistus.

  5. Kirjaa kunkin nimikkeen kohdalle Vahvistettu määrä, Vahvistettu toimituspäivä ja Hankintahinta. Voit siirtyä solusta toiseen painamalla Enteriä. Vahvistettua määrää ja Hankintahintaa ei tarvitse erikseen syöttää, jos ne vastaavat soluun kirjattua oletusarvoa.

  6. Napsauta Tallenna.

Vahvistetut tiedot tallentuvat ostotilauksen riveille, ja ostotilaus siirtyy joko tilaan Vahvistettu tai Vahvistettu puutteellisesti. Jälkimmäinen tila tarkoittaa, että vahvistetut määrät eroavat tilatuista. Voit tarvittaessa muokata vahvistettuja määriä jälkikäteen.

Vinkki: Voit muodostaa monta vahvistusriviä nimikkeelle, joka toimitetaan useassa erässä eri päivinä. Kirjaa tällöin vahvistetuksi määräksi ensimmäisessä erässä toimitettava määrä, vahvistetuksi toimituspäiväksi ensimmäisen erän toimituspäivä ja paina Enteriä. Nimikkeelle muodostuu uusi rivi, johon voit täydentää seuraavan toimituserän tiedot.

Vinkki: Vahvistettua toimituspäivää ei ole pakko kirjoittaa kokonaan. Jos jätät vuoden tai kuukauden pois, sinun oletetaan tarkoittavan kuluvaa kuukautta ja kuluvaa vuotta. Voit siis syöttää esimerkiksi kuluvan kuukauden 15. päivän kirjoittamalla 15 ja painamalle Enteriä.

Katso myös