Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tehtävän valmiusasteen seuraaminen

Tilannekuvan seuraaminen

Tilannekuvan avulla voit seurata miten tehtävä etenee.

 • Harmaalla oleva luku on käyttäjän syötettävissä oleva eteneminen. Tieto päivittyy historiatietoihin. Jos on syötetty useita valmius-%, niin ne näkyvät kaikki historiatiedoissa päivämäärineen.

 • Vihreä luku on toteutuneet materiaalikustannukset suunnitelluista.

 • Turkoosi luku kuvastaa toteutuneita työtunteja suhteessa suunniteltuihin tunteihin.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Valmiuiden seuraaminen

Valmius esitetään kahdella eri tavalla riippuen siitä, onko suunniteltuja työtunteja vai ei.

 • Lineaarisena (vihreä viiva) jos tilannekuvaan syötetään vain valmiusaste sitä mukaa kuin tehtävä etenee.

  Esimerkkikuva: Aloitettu 31.8., 50 %:n valmius syötetty 7.9. Tarkoitus oli, että tehtävä loppuu 11.9 (musta pystyviiva). Jos suoritustahti jatkuu samanlaisena on tehtävä valmis 14.9. (punainen pystyviiva).

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

 • Suunnitellulla sisällöllä, eli tietyllä työmäärällä. Mikäli suunnitellussa sisällössä on työtunteja ne otetaan huomioon kun lasketaan valmistumispäivämäärää. Graafissa näkyy eri ennusteita. Ennusteet perustuvat viimeksi syötettyyn valmius-%:iin.

  Esimerkkikuva: Aloitettu 31.8., 50 %:n valmiusaste syötetty 7.9. Suunniteltu sisältö on 160 h. Tarkoitus oli, että tehtävä loppuu 11.9 (musta pystyviiva).
  Tarvitaan kaksi henkilöä lisää, jotta tehtävä valmistuisi ajallaan. Tämä on kuvattu punaisena (+2 merkittynä) viivana.
  Jos suoritustahti jatkuu samanlaisena ja henkilömäärä on sama loppuun asti, on tehtävä valmis 21.9. Tämä on kuvattu vihreänä viivana.
  Harmaa katkoviiva kuvaa lineaarisen valmistumisen. Tämä ei ota huomioon suunniteltua sisältöä tai resurssoituja henkilöitä, vaan perustuu syötettyyn valmiusasteeseen.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista