Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Projektin valmiusasteen seuraaminen

Tilannekuvan seuraaminen

Tilannekuvan avulla voit seurata miten projekti etenee.

  • Harmaalla oleva luku on käyttäjän syötettävissä oleva eteneminen. Tieto päivittyy historiatietoihin. Jos on syötetty useita valmius-%, niin ne näkyvät kaikki historiatiedoissa päivämäärineen.

  • Vihreä luku on toteutuneet materiaalikustannukset suunnitelluista.

  • Turkoosi luku kuvastaa toteutuneita työtunteja suhteessa suunniteltuihin tunteihin.

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Valmiuiden seuraaminen

Valmius esitetään kahdella eri tavalla riippuen siitä, onko suunniteltuja työtunteja vai ei.

  • Lineaarisena (vihreä viiva) jos tilannekuvaan syötetään vain valmiusaste sitä mukaa kuin tehtävä etenee.

    Esimerkkikuva: Aloitettu 31.8., 50 %:n valmius syötetty 7.9. Tarkoitus oli, että tehtävä loppuu 11.9 (musta pystyviiva). Jos suoritustahti jatkuu samanlaisena on tehtävä valmis 14.9. (punainen pystyviiva).

Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista