Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Tarjouksen sisällön ryhmittely

Voit ryhmitellä tarjouksen sisällön niin, että esimerkiksi nimikkeet näytetään litteroittain tai toimittajittain. Oletuksena tarjouksen sisältö näytetään positioihin ryhmiteltynä.

Edellytykset:

  • Mercuksen tekninen tuki on kytkenyt selainpohjaisen tarjouslaskennan päälle yrityksesi asetuksissa.

  • Sinulla on käyttöoikeus tarjouksiin.

  • Sinulla on pääsy tarjoukseen.

Tarjouksen sisältö ryhmitellään seuraavasti:

  1. Napsauta päävalikossa Tarjoukset.

  2. Etsi tarjous ja mene sen sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

  3. Napsauta sivun alareunassa Rakenne.

  4. Napsauta näkymän otsikkorivillä valikkopainiketta Valikkopainike ja napsauta sitten avautuneessa valikossa haluamaasi ryhmittelyvaihtoehtoa.

    Kuvankaappaus Broker Site Managerista Kuvankaappaus Broker Site Managerista

Vinkki: Lue lisää litteroittain ryhmittelystä ja litteroiden käsittelystä ohjeesta Tarjouksen litterat.