Ohjekeskus Hae
Ohjeiden sisällys

Suoritettavan tehtävän löytäminen

Etusivun tehtäväkategorioista

Broker Site Managerin etusivulla näet tehtävät, joihin sinut on resursoitu. Tehtävät on jaoteltu seuraaviin kategorioihin:

  • Meneillään Tehtävät, joiden suoritus on käynnissä.

  • Myöhässä Tehtävät, joiden suunniteltu alkuaika tai aikaikkuna on mennyt.

  • Uudet Tehtävät, joiden tietoja et ole vielä katsonut tai joiden vastuu on siirretty sinulle ja jotka odottavat hyväksymistäsi.

  • Tänään Tehtävät, joiden suunniteltu aika on tänään.

  • Aikaikkuna tänään Tehtävät, joiden aikaikkuna on tänään.

Kalenterista

Jokaisella henkilöllä on kalenteri, joka näyttää tehtävät, joihin hänet on resursoitu. Tehtävät näkyvät kalenterissa seuraavasti:

  • Tehtävät, joilla on suunniteltu aika, näkyvät kalenterissa.

  • Tehtävät, joilla on aikaikkuna, näkyvät kalenterin alapuolella.

  • Omat tehtävät, joita ei ole aikataulutettu, näkyvät pienen kuukausikalenterin alapuolella.

  • Omat ja tiimin tehtävät, joita ei ole aikataulutettu, näkyvät aikaikkunallisten tehtävien alapuolella.