Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Ostolaskun liittäminen tehtävään

Tehtävään liitetyn ostolaskun nimikkeet kirjautuvat automaattisesti tehtävän toteutumiksi.

Ostolaskun liittyminen tehtävään automaattisesti

Kun ostolasku tuodaan sähköisestä välityskanavasta, Broker Site Manager:

 • lukee ostolaskusta tehtävän tunnisteen

 • etsii tehtävän, jonka ID vastaa tehtävän tunnistetta (eli tunnistaa tehtävän)

 • liittää ostolaskun tehtävään

 • vaihtaa ostolaskun tilaksi Tunnistettu.

Ostolaskun liittäminen tehtävään käsin

Jos ostolaskussa ei ole tehtävän tunnistetta tai jos ostolasku on luotu käsin, voit liittää sen tehtävään itse. Tämä edellyttää käyttöoikeutta ostolaskujen lisäämiseen ja sitä, että ostolaskun perustiedoissa on laskuttaja.

Ostolasku liitetään tehtävään seuraavasti:

 1. Napsauta päävalikossa Ostolaskut.

 2. Laadinnassa olevilla ostolaskuilla ei vielä ole tehtävää. Mene haluamasi laadinnassa olevan ostolaskun sivulle napsauttamalla sen rivillä olevaa nuolta Nuoli oikealle.

 3. Avaa erikoistoiminnot napsauttamalla sivun oikeassa alakulmassa valikkopainiketta Valikkopainike.

 4. Napsauta sivun oikeaan reunaan avautuneessa valikossa Liitä tehtävään.

 5. Voit hakea tehtävää asiakasyrityksen, kohteen, ID:n ja osoitteen perusteella. Kirjoita osa hakusanasta hakukenttään ja paina Enter.

 6. Voit halutessasi suodattaa hakutuloksia kaksoisnapsauttamalla, samalla tavalla kuin muitakin listoja suodatetaan. Jos haluat esimerkiksi vain tietyn aliprojektin tehtävät näkyville, kaksoisnapsauta aliprojektin nimeä.

 7. Listassa näkyvät oletuksena tehtävät, jotka on luotu tai aloitettu edellisen kahden kuukauden aikana. Jos haluat hakea vanhempia tehtäviä, napsauta jonkin hakutulosrivin Luotu- tai Aloitus-solua ja muokkaa hakutulosten alapuolelle ilmestyviä suodatusehtoja. Katso Päivämäärien suodatusehdot alempana.

  Huomaa: Voit ottaa suodattimet käyttöön, vaikkei listassa olisi yhtään tehtävää ja saada näin näkyviin kahta kuukautta vanhempia tehtävä – napsauta tällöin joko Luotu tai Aloitus-solua tehtävälistan tilalla näkyvässä tyhjässä rivissä ja kirjoita siihen haluamasi suodatusehto.

 8. Valitse tehtävä napsauttamalla sitä ja napsauta sitten Valitse. Ostolaskun tilaksi vaihtuu Tunnistettu ja sen nimikkeet kirjautuvat tehtävän toteutumiksi.

Päivämäärien suodatusehdot

Kun suodatat tehtäviä luomis- tai aloituspäivän perusteella, suodatinehdossa on määriteltävä vähintään päivä, kuukausi tai vuosi. Muut osat voi korvata tähdellä.

Esimerkkejä suodatusehdoista:

28.2.2018 28. helmikuuta 2018
*.2018 Mikä tahansa päivä vuonna 2018
*.2.2018 Mikä tahansa päivä helmikuussa 2018
*.2.* Mikä tahansa helmikuun päivä minä tahansa vuonna
28.2.* 28. päivä helmikuuta minä tahansa vuonna
28.*.* Minkä tahansa kuun 28. päivä minä tahansa vuonna

Ostolaskun nimikkeiden tuominen toteutumiksi

Tehtävään liitetyn ostolaskun nimikkeet kirjautuvat automaattisesti tehtävän toteutumiin seuraavien sääntöjen mukaan:

Ostolaskun nimike Toteutumanimike
Vastaa yhtä nimikerekisterin nimikettä Otetaan nimikerekisteristä
Vastaa montaa nimikerekisterin nimikettä Tuodaan sellaisenaan ostolaskulta
Nimi puuttuu Ei tuoda

Katso myös