Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Ikkunoiden käyttäminen

Avaa tai sulje tarjousikkuna

Tarjoukset näkyvät ja niitä käsitellään tarjousikkunassa. Näet tarjousikkunassa:

 • tarjoukset, joiden laskija olet
 • ei-julkiset tarjoukset, joihin sinulla on käyttöoikeus
 • julkiset tarjoukset, joiden laskija kuuluu samaan tiimin kuin sinä.

Tarjousikkuna avataan tai suljetaan seuraavasti:

 • Napsauta pääikkunan työkalurivillä Tarjoukset Tarjoukset.

Avaa tai sulje nimikeikkuna

Nimikkeitä tarkastellaan ja hallitaan nimikeikkunassa. Nimikeikkuna avataan tai suljetaan seuraavasti:

 • Napsauta pääikkunan työkalurivillä Nimikkeet Nimikkeet.

Avaa tai sulje tuoterakenneikkuna

Tuoterakenteita tarkastellaan ja hallitaan tuoterakenneikkunassa. Tuoterakenneikkuna avataan tai suljetaan seuraavasti:

 • Napsauta pääikkunan työkalurivillä Tuoterakenteet Tuoterakenteet.

Järjestä ikkunat

Voit järjestää avoinna olevat ikkunat automaattisesti limittäin tai päällekkäin.

 • Napsauta pääikkunan yläreunassa Ikkuna ja napsauta sitten joko Järjestä limittäin tai Järjestä päällekkäin.

Jos pääikkuna ei tule käynnistettäessä näkyviin

Jos käynnistät Broker Estimaten, mutta se ei tule näkyviin, ohjelma on saattanut käynnistyä näkyvän ruututilan ulkopuolelle. Siihen voi auttaa seuraava:

 1. Paina Alt + Välilyönti.

 2. Paina nuolta alas ja sitten Enter.

 3. Paina nuolta vasemmalle.

 4. Liikuta hiirtä. Broker Estimaten pitäisi nyt liikkua hiiren mukana.

 5. Napsauta kohtaa, johon haluat Broker Estimaten siirtää.