Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Tarjouksen sisällön päivittäminen

Nimike- ja tuoterekisterin aineisto saattaa muuttua sillä aikaa, kun tarjous on laskennassa. Esimerkiksi nimikkeiden toimittajahintoihin saattaa tulla päivityksiä sen jälkeen, kun nimike on lisätty tarjoukseen mutta ennen kuin tarjous valmistuu. Päivitykset eivät tule tarjouksen käyttöön automaattisesti vaan ne on otettava käyttöön päivittämällä tarjouksen aineisto.

 1. Valitse tarjous, jonka aineiston haluat päivittää, napsauttamalla tarjousta tai jotain sen riveistä.

 2. Napsauta tarjousikkunan työkalurivillä Laskenta-valikon vieressä olevaa nuolta ja napsauta sitten haluamaasi päivitysvaihtoehtoa.

  Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

  • Päivitä tuoterakenteet Päivittää tarjouksen tuoterakenteet tuoterekisteristä.

  • Päivitä töiden kestot Päivittää tarjouksen työnimikkeiden kestot nimikerekisteristä.

  • Päivitä nimikkeet Päivittää tarjouksen nimikkeet (lukuun ottamatta työnimikkeitä) ja niiden litterat nimikerekisteristä. Ei päivitä muita nimikkeiden parametreja.

  • Päivitä työnimikkeet Päivittää tarjouksen työnimikkeet nimikerekisteristä. Ei päivitä työnimikkeiden parametreja.

  • Päivitä olemassa oleva toimittajahinta Päivittää tarjouksen nimikkeiden tällä hetkellä valitut toimittajahinnat nimikerekisteristä.

  • Päivitä nimikkeiden parametrit Päivittää kaikentyyppisten nimikkeiden parametrit.

  • Päivitä myyntihinnat Päivittää tarjouksen nimikkeiden ja tuoterakenteiden hinnat hinnastosta. Jos tarjouksen myyntihinnan muodostumistavaksi on vaihdettu Myyntihinta otetaan hinnastosta tai Myyntihinta otetaan hinnastosta kustannuslajeittain, vaihtaa laskennasta tulevat hinnat hinnastohintoihin.

Katso myös