Ohjekeskus
Ohjeiden sisällys

Työkalutyypit ja kustannukset

Työkalutyypeillä jaotellaan Broker Site Manageriin tallennettuja työkaluja järkeviin kokonaisuuksin. Eri työkalutyypeillä voi olla omat parametrinsa ja omat kustannuksensa. Kustannuksia voidaan hyödyntää tarjouslaskennassa.

Työkalutyyppejä ja työkaluja ylläpidetään Broker Site Managerissa.

Voit käyttää työkalutyyppejä Broker Estimaten nimikkeissä, jos sinulla on pääsy Tools-tietokantaan.

Työkalutyypit jaetaan alityyppeihin. Alla oleva kuva havainnollistaa, miten työkalutyypit, alityypit ja kustannukset näkyvät nimikerekisterissä.

Kuvankaappaus Broker Estimatesta Kuvankaappaus Broker Estimatesta

  1. Työkalutyyppi

  2. Työkalun alityyppi

  3. Kustannus Työkaluilla voi olla monentyyppisiä kustannuksia, esimerkiksi autoilla kilometrikustannus kaupunkiajossa ja kilometrikustannus maantieajossa. Kustannustyyppejä ja kustannuksia hallitaan Broker Site Managerissa. Broker Estimaten käyttämät kustannukset ovat Broker Site Managerissa työkaluille tallennettujen kustannusten keskiarvoja.

Nimikerekisterissä näkyvät työkalutyypit, joilla on työkaluja Broker Site Managerissa. Jos työkalutyypillä ei ole yhtään työkalua, se ei näy nimikerekisterissä.

Katso myös